UDRŽITELNOST

Místo zeleného růstu raději "koblihu"

V posledních letech se mezi lidmi v Česku se zájmem o udržitelnost stalo hitem téma udržitelného investování podle ESG principů – environmentálních, sociálních a governance. Psalo se o něm v médiích, mluvilo se o něm na konferencích, pořádaly se o něm webináře a školení.

„Věříme, že zhodnocení kapitálu lze dosáhnout společensky odpovědným způsobem. Proto je nutné u každé investice důkladně posuzovat […] sociální, etické a environmentální faktory. Takový způsob investování vytváří hodnotu nejen pro investora, ale i pro celou společnost.“ Takto například o udržitelném investování mluvil zástupce investiční společnosti Amundi v článku na serveru E15.cz.

„Reálně většina toho, co společnost považuje za důležité, jednoduše nemá vliv na návratnost konkrétní investiční strategie. Často kvůli časovému horizontu dané investice: mnoho strategií cílí na velmi krátká časová období, takže dlouhodobé ESG záležitosti nejsou příliš relevantní,“ brzdil sílící optimismus Tariq Fancy, bývalý CIO pro udržitelné investování v BlackRock, největší investiční společnosti světa.

Ve svém třídílném eseji Tajný deník udržitelného investora poukazuje na fakt, že bezbřehý volný trh klimatické krizi a společenským nerovnostem nezabrání – právě pro svou bezbřehost. Fancy používá sportovní metaforu: proč hrát fair play, když fauly nikdo nepíská.

Udržitelné investování v současném pojetí označuje Fancy za „smrtelné rozptýlení“, které odvádí pozornost od potřeby zásadním způsobem změnit pravidla, jimiž se řídí ekonomický systém.

„Je na čase, abychom konečně uznali, že naše snahy vyřešit problémy [s klimatickou krizí a společenskými nerovnostmi] by měla a jako jediná může koordinovat jedna zastřešující autorita s demokratickou legitimitou,“ volá Fancy po větší angažovanosti států s cílem přenastavit pravidla hry tak, aby motivovala firmy ke změně chování.

Největší rozpor udržitelného investování v eseji nezazní


Největší vnitřní rozpor udržitelného investování ale v eseji o 23 tisících slovech nezazní: udržitelné investice sice deklarují snahu řešit environmentální a společenské problémy, ale činí tak s cílem zisku – a s vírou v možnost nekonečného růstu. Přitom právě tato víra je hlavní příčinou aktuálních problémů.

I státy zatím vidí růst s přívlastkem „zelený“ jako jediné možné řešení. Ve svých plánech spoléhají na to, že najdeme způsob, jak i nadále zvětšovat ekonomiku a zároveň snižovat spotřebu energie a zdrojů.

Jenže i 3% roční růst globální ekonomiky znamená, že se veškerá ekonomická aktivita během 24 let zdvojnásobí – jak ale ukázala studie z roku 2019, k dostatečnému poklesu spotřeby ve stejném období spíše nedojde. [1] Nekonečný růst na konečné planetě zkrátka není možný.

Stále se tak nacházíme v situaci, kdy byznys i stát spoléhají při řešení klimatické krize a společenských nerovností na těžko obhajitelný předpoklad neustálého růstu.

Alternativou je život v ekologických mezích planety


Alternativou k růstu je naučit se zajišťovat základní lidské potřeby při respektování ekologických mezí planety – přístup, který zpopularizovala ekonomka Kate Raworth ve své knize Doughnut Economics (Ekonomie koblihy).

Původní model zaujímá globální perspektivu, a tak popisuje „pouze“ globální problémy. Lokální problémy, byť stejně palčivé a urgentní, zamlčuje. V roce 2022 proto Pábení ve spolupráci s více jak 20 odborníky*icemi vytvořilo Doughnut pro Česko – lokalizovaný model, který ukazuje, co znamená spravedlivý a ekologicky bezpečný život v našem kontextu:

•  9 socio-ekonomických domén, které konkretizují, co znamená důstojný život — jaké minimální životní standardy má mít zajištěn každý člověk.

•  10 environmentálních domén, které konkretizují ekologické kapacity a meze, které bychom neměli svou činností překračovat.

Jak činnost vaší organizace přispívá, nebo naopak brání tomu, abychom žili v bezpečné a spravedlivé společnosti?

[1] HICKEL, Jason a Giorgos KALLIS. Is Green Growth Possible?. New Political Economy [online]. 2020, 25(4), 469-486. ISSN 1356-3467. Dostupné z: doi:10.1080/13563467.2019.1598964

Nová vydání Bez Balastu jednou za 6 týdnů ve vašem emailu

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Líbí se vám naše práce?
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012