UDRŽITELNOST

Smyslem udržitelnosti není pozitivní dopad

Z udržitelnosti se konečně stalo populární téma. Všichni o ní mluví. Hurá! Jen každý*á si pod udržitelností představujeme něco jiného. Tu soláry, tady elektroauta, jinde třídění odpadu. A není divu: dodnes nemáme jasná vodítka, jak poznat udržitelnou organizaci od té neudržitelné. Zkusil jsem proto nějaká taková vodítka zformulovat. Udržitelná organizace: 

  1. přináší hodnotu svým zákazníkům*icím / klientům*kám,

  2. umožňuje důstojný život všem, kteří se přímo i nepřímo podílejí na jejím provozu,

  3. a neohrožuje důstojný život ostatních lidí.

Druhý bod se týká pracovních podmínek. Pokud služba vytváří hodnotu pro zákazníky*ice jen díky levné práci svých zaměstnanců*kyň a/nebo dodavatelstva, není udržitelná. Protože levná práce neumožňuje důstojný život.

Třetí bod se týká dopadu služby na životní prostředí. Pokud provoz služby jakýmkoli způsobem závisí na neustále rostoucí spotřebě neobnovitelných zdrojů, není udržitelná. Protože přispívá k vyčerpání zdrojů, a tím přímo ohrožuje důstojný život všech lidí na planetě.

Udržitelnost není seriózní byznysové téma


Když se na dnešní služby (a organizace) podívám optikou kritérií uvedených výše, všechny budou pravděpodobně neudržitelné. A neudržitelnými zůstanou, dokud nenajdou způsob, jak hodnotu pro zákaznictvo vytvářet způsobem, který nezávisí na spotřebě neobnovitelných zdrojů a levné práci.

To není vůbec malý úkol! Naopak, vyžaduje to zásadní proměnu fungování celé organizace, často na úrovni pracovních postupů, strategie, byznys modelu a odběratelsko-dodavatelských řetězců.

Bohužel, v českém kontextu je dnes udržitelnost často chápána spíše jako snaha o pozitivní dopad; jako něco, co se týká pouze oddělení společenské odpovědnosti nebo marketingu v korporacích.

Udržitelnost je v Česku vnímaná jako dobročinná aktivita


Pozitivní dopad v byznysovém kontextu obvykle znamená vytvořenou hodnotu sdílet s lidmi, kteří se na jejím vytvoření přímo nepodíleli. Jestliže dnes firmy vytvářejí hodnotu s cílem zisku, ambice mít pozitivní dopad znamená dobrovolně se o zisk dělit s lidmi mimo firmu.

To dnes firmy často dělají, když přispívají na charitu a sponzorují různé iniciativy. A je to samozřejmě dobře. Problém začíná, když stejným způsobem začnou řešit téma udržitelnosti.

Jak naznačuji výše, smyslem udržitelnosti je primárně odstraňovat negativní dopady organizace či služby. Zaměňovat ji za pozitivní dopad odsouvá udržitelnost do sféry dobročinnosti, což často znamená nulovou naději na smysluplné změny uvnitř organizace.

Udržitelnost je o způsobu, jakým je zisk vytvářen, nikoli přerozdělován


Zatímco dobročinnost a snaha o pozitivní dopad řeší, komu a jak zisk přerozdělit, klíčovou výzvou udržitelnosti je nalézt cestu, jak zisk vytvářet způsobem, který nezávisí na spotřebě neobnovitelných zdrojů a levné práci.

Proto by se firma, která…

  • nesnižuje množství vyprodukovaného odpadu,

  • nesnižuje množství spotřebované energie z neobnovitelných zdrojů,

  • neplatí každé*mu zaměstnankyni*ci alespoň minimální důstojnou mzdu,

… neměla označovat za udržitelnou.

Jakákoli podpora externích udržitelných iniciativ bez změn uvnitř organizace bude vždy v lepším případě offsetováním, v horším případě přímo greenwashingem.

Jak o udržitelnosti mluvíte a uvažujete
ve vaší organizaci?

Nová vydání Bez Balastu jednou za 6 týdnů ve vašem emailu

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Líbí se vám naše práce?
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012