Inovační kompentece pro udržitelnou transformaci organizací

Řekněte nám, jak přistupujete ke strategii, firemní kultuře a každodennímu provozu – a během 3 hodin se dozvíte, nakolik je vaše firma připravená na výzvy v oblasti udržitelnosti

Udržitelné byznys modely pro rozšíření vašeho podnikání

Jednodenní inovační workshop na jehož konci budete mít konkrétní nápady a cesty k udržitelnému rozvoji vašeho podnikání.

Kompas udržitelného podnikání

Workshopová aktivita, která vám ukáže cestu ke zodpovědnému a udržitelnému podnikání postaveného na konceptu Doughnut Economics.

Design (udržitelných) služeb

Několik let zkušeností s hledáním toho, co znamená zodpovědná služba koncentrovaných do 1 dne praktického nácviku

Inovační Design Sprint

Rozvíjejte vaše služby a produkty pomocí metodiky Design Sprintu. Dostaňte do vaší nabídky základní pilíře udržitelnosti: zdraví lidé, zdravá planeta a zdravé finance.

Climate Fresk

Roky vědeckého zkoumání klimatické změny ve 3 hodinách aktivního učení. Prohlubte své znalosti v oblasti klimatických výzev, abyste věděli jak můžete přispět k jejich řešení.

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012