JAK VÉST WORKSHOP KOMPAS UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ?
Otevřené online setkání pro všechny, kteří si chtějí workshop uspořádat sami a bezplatně ve své organizaci.

Kompas udržitelného podnikání

Workshopová aktivita, která vám ukáže cestu ke zodpovědnému a udržitelnému podnikání postaveného na konceptu Doughnut Economics.

Design (udržitelných) služeb

Několik let zkušeností s hledáním toho, co znamená zodpovědná služba koncentrovaných do 1 dne praktického nácviku

Green Design Sprint

Rozvíjejte vaše služby a produkty pomocí metodiky Green Sprintu. Dostaňte do vaší nabídky základní pilíře udržitelnosti: zdraví lidé, zdravá planeta a zdravé finance.

Climate Fresk

Roky vědeckého zkoumání klimatické změny ve 3 hodinách aktivního učení. Prohlubte své znalosti v oblasti klimatických výzev, abyste věděli jak můžete přispět k jejich řešení.