Veřejný kurz: Udržitelnost jako inovační mindset 
Nastartujte svoje přemýšlení
o udržitelném podnikání a inovacích.
V říjnu a v listopadu. Osobně v Praze a Brně.

Kompas udržitelného podnikání

Volně dostupná vzdělávací aktivita, která učí týmy prakticky přemýšlet o udržitelných inovacích v kontextu jedné organizace

Design (udržitelných) služeb

Několik let zkušeností s hledáním toho, co znamená zodpovědná služba koncentrovaných do 1 dne praktického nácviku

Green Design Sprint

Rozvíjejte vaše služby a produkty pomocí metodiky Green Sprintu. Dostaňte do vaší nabídky základní pilíře udržitelnosti: zdraví lidé, zdravá planeta a zdravé finance.

Climate Fresk

Roky vědeckého zkoumání klimatické změny ve 3 hodinách aktivního učení. Prohlubte své znalosti v oblasti klimatických výzev, abyste věděli jak můžete přispět k jejich řešení.