Navrhujte finančně stabilní služby, které podporují důstojný a bezpečný život lidí

Několik let zkušeností koncentrovaných
do 1 dne praktického nácviku

Naučte se svojí designerskou praxi opírat
o zodpovědná rozhodnutí

Tvůrčí týmovou prací si ukážeme:

Čím je definován relevantní uživatelský přínos

Jak souvisí péče o uživatele s důstojným životem ostatních lidí

Zohlednění jakých kritérií pomáhá službě být dlouhodobě udržitelnější

Za den vypracujete vlastní námět zodpovědné služby

Projdete serií na sebe navazujících cvičení proložených teoretickými bloky:

  • Rozebereme jaké 4 dimenze zákazníka je nutné pochopit při vymýšlení skutečně hodnotné služby

  • Zamyslíme se jak může služba minimalizovat počet překážek nebo podporovat jejich překonání

  • Sestavíme srozumitelnou propozici, která vystihne hodnotu navrhované služby

Návrh podrobíme kritickému pohledu udržitelnosti

  • Probereme jaké 3 aspekty by měla udržitelná služba splňovat, aby nikoho nepoškozovala

  • Přetvoříme návrh služby tak, aby minimalizoval negativní a maximalizoval pozitivní dopad svého provozu

  • Ukážeme si jaké strategie zle uplatnit při vymýšlení zodpovědného businesmodelu služby

Naučíte se lépe prioritizovat, na co se v každodenní praxi zaměřit

Vyzkoušíte si nástroje designu služeb na praktických ukázkách

Naučíte se chápat službu nad rámec zohledňování uživatelských potřeb

Zjistíte jakými kritérii nahlížet na stávající služby či nové inovace, aby byly dlouhodobě udržitelnějšími

Dozvíte se zkušenosti z několikaletého objevování toho, co znamená zodpovědná služba

Trénink je zaměřený na týmy designérů*ek ve větších
firmách, korporacích nebo i státních institucích

Obsah tréninku předpokládá alespoň základní znalost nástrojů a metod designu služeb, jako například použití person, tvorba uživatelských cest či service blueprintu.

Je určený všem, kteří mají ambici svoji tvůrčí praxi opírat o zodpovědný přístup a chtějí tak posilovat důstojný život lidí v Česku.

Nácvik lze uspořádat pro různě velké skupiny do počtu 15 osob.

Za částku 35.000 Kč, bez DPH získáte

  • Úvodní hodinovou online konzultaci pro vyjasnění očekávání a cílů

  • Individuální úpravu tréninku na základě vašich potřeb 

  • Facilitaci celodenního tréninku v prostředí vaši organizace 

  • Závěrečné shrnutí tréninku včetně poskytnutí všech podkladů

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012