Co znamená udržitelná budoucnost, a jak k ní prošlapávat cestu vpřed? 15 textů o udržitelnosti, inovacích a strategiích.

UDRŽITELNOST

Udržitelnost je nová digitalizace. Organizace, které budou s udržitelnou transformací otálet, se jí stejně nevyhnou – jen se připraví o příležitost. Protože transformací nebudou náskok vůči konkurenci získávat, ale dohánět. Tak jako se to nyní děje firmám, které zaspaly nástup cloudu a automatizace. Ale na rozdíl od vlny digitálních transformací, kde bylo v sázce maximálně přežití dané organizace, ohrožuje stávající laxní přístup firem k udržitelnosti nás všechny. Potřebujeme, aby firmy fungovaly způsobem, který umožňuje zajistit základní lidské potřeby bez překračování ekologických limitů Země. A s proměnou potřebujeme začít nyní.

Texty o udržitelnosti:

1/ Jak dělat CSR jako byznys model

2/ Místo zeleného růstu raději "koblihu"

3/ Smyslem udržitelnosti není pozitivní dopad

4/ Pojďme se už prosím nevymlouvat na Čínu

5/ Zásluhovost společenské nerovnosti nevyřeší

6/ Příroda na prvním místě nás nespasí


INOVACE

Většina organizací se tváří, že inovace jsou důležité – pro ně samotné i pro společnost. Přitom ale často neumí pro inovativní myšlení vytvořit podmínky, přínos inovace pro organizaci vnímají jako nadřazený přínosu pro společnost a většinu problémů se snaží řešit pomocí technologií. Výsledkem jsou „inovace“, které při nejlepším cílí na symptomy, nikoli na příčiny dnešních krizí. Jenže technologické inovace, zvlášť pokud jsou motivované jen ziskem, nás před klimatickým kolapsem nezachrání – pokud spolu s nimi nebudeme do praxe dostávat inovace sociální, institucionální a ekonomické. 

Texty o inovacích:

7/ Rozproudění inovací ve firmě

8/ Přidávání: Inovační strategie, které odzvonilo

9/ Dnešním inovátorům*kám chybí fantazie

10/ Technologie jsou zkratkou, nikoli cestou ke společenskému pokroku

11/ Konverzační AI jsou příležitost naučit se komunikovat s lidmi


STRATEGIE

Populárním představám o mnohastránkových dokumentech navzdory, strategie je ve skutečnosti „pouze“ jedním – pečlivě uváženým! – rozhodnutím, kterému předchází zodpovězení čtyř otázek: Kde jsme teď? Kde potřebujeme být? Jaké překážky nám stojí v cestě? O překonání kterých překážek má smysl se pokoušet? Na žádnou z nich se přitom nedá odpovědět se 100% jistotou. Klíčem k úspěšné strategii je proto vědomá práce s nejistotou – což neznamená se nejistotě vyhýbat, ale naopak stavět se k ní čelem. 

Texty o strategii:

12/ Udržitelné podnikání je o legitimizaci zisku

13/ Dvousečnost vyhýbání se riziku

14/ Strategie, taktika, exekuce. Svatá trojice řízení organizace

15/ Tři nešvary strategického rozhodování

Důležitým společným rysem všech členů a členek Pábení je zvídavost: takřka nutkavá potřeba neustále vstřebávat nové informace. Co přesně Pábení dělá, jakým směrem kráčí a co považuje za důležité, se den za dnem mění s tím, jak Pábitelé a Pábitelky nasávají nové vjemy. Zrcadlí se v tom naše tendence koukat se do budoucnosti a prošlapávat cestu vpřed. Jenže aby se z prošlapávání nestala jen sisyfovská dřina beze smyslu, je důležité se občas ohlédnout a připomenout si, odkud kam kráčíme a kolik už jsme toho ušli.

Matěj Malecha
autor textů a Lead Designer v Pábení

Designér služeb, který rád kriticky reflektuje designérskou a byznysovou praxi. Absolvoval Studia nových médií na Univerzitě Karlově, kde mimo jiné našel zalíbení ve filozofii techniky. V Pábení se kromě klientských projektů věnuje metodické podpoře a kompetenčnímu rozvoji týmu.