Kompas udržitelného podnikání

Doveďte tým ke sdílené představě o udržitelném fungování firmy

Kompas udržitelného podnikání je workshopová vzdělávací aktivita, která pomáhá přemýšlet o udržitelných inovacích
a zodpovědném podnikání.

JAK VÉST WORKSHOP KOMPAS UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ?
Otevřené online setkání pro všechny, kteří si chtějí workshop uspořádat sami a bezplatně ve své organizaci.

Kompas pomáhá rychle proniknout do tématu odpovědného podnikání a udržitelnosti 

 • Ukazuje, jak fungování jedné firmy souvisí například se změnou klimatu, ztrátou biodiverzity či sociální a genderovou nerovností ve společnosti

 • Pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých má činnost firmy potenciálně negativní dopady

 • Přináší konkrétní náměty, jak udržitelné principy aplikovat na úrovni jedné firmy

Aktivita trvá cca 2 hodiny

Nevyžaduje žádnou přípravu předem
Uzpůsobeno pro online i osobní setkání
Ideální pro 3–8 lidí

Principy udržitelného podnikání koncentrované do 2 hodin aktivního učení

V průběhu workshopu mají účastníci*ce za úkol odpovědět na 21 otázek ohledně fungování firmy.

 • Každá otázka se týká jedné konkrétní oblasti fungování firmy.

 • Účastníci*ce odpovídají výběrem jedné z 5 nabízených možností. Smyslem je shodnout se nad odpovědí, která nejlépe popisuje aktuální situaci dané firmy.

 • Všechny nabízené otázky a odpovědi jsou formulovány tak, aby se účastníci*ce nemuseli*y na workshop nijak připravovat a vystačili*y si s běžným povědomím o fungování své firmy.

 • Každá otázka je vždy doplněna o vysvětlení toho, jaký negativní dopad může mít chování firmy na společnost a/nebo životní prostředí.

Ukázky otázek

Účastníci*ce za odpovědi získávají body, na základě kterých pak vzniká vizualizace. Ta konkretizuje, v jakých oblastech činnost firmy přispívá, nebo naopak brání tomu, aby Češi a Češky žili*y v ekologicky bezpečné a sociálně spravedlivé společnosti.

Skupinové vzdělávání, které přináší praktické výstupy

 • Interaktivní forma Kompasu pomáhá s udržením pozornosti účastníků*ic.

 • Důraz na reálnou situaci firmy přispívá k rychlému osvojení nových informací.

 • Společná diskuze vytváří sdílenou představu o tom, co znamená udržitelnost a odpovědné podnikání.

 • Obsah setkání ukazuje konkrétní opatření a diskuze často přináší náměty na konkrétní iniciativy podporující udržitelné fungování firmy.

Kompasem vás rádi provedeme

Workshop je určen pro tým vedoucích pracovníků*nic o 3–8 lidech v organizacích libovolné velikosti i zaměření

Za částku 25.000 Kč, bez DPH získáte

 • Úvodní hodinovou online konzultaci pro vyjasnění očekávání a cílů

 • Tříhodinovou facilitaci Workshopu Kompas udržitelného podnikání

 • Závěrečné shrnutí včetně poskytnutí podkladů

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012

Časté otázky & odpovědi

Pro jaké firmy je Kompas udržitelného podnikání vhodný?

Workshop je užitečný pro většinu komerčních firem v sektorech výroby, prodeje a služeb. Výjimkou jsou malé firmy s jednotkami zaměstnanců*kyň a/nebo firmy bez stálých kanceláří a/nebo provozoven.

Jak souvisí ESG s Kompasem udržitelného podnikání?

Obsah workshopu klade důraz na reálné snižování negativního a zvyšování pozitivního dopadu činnosti organizace skrze udržitelné inovace, nikoli na formální vykazování nefinančních ukazatelů.

Některá z obsažených témat jsou běžnou součástí ESG frameworků. Workshop proto může pomoct s úvodním zorientováním se v problematice.

Cílem workshopu nicméně není seznámit účastníky*ice s jedním konkrétním ESG frameworkem a/nebo pomáhat s nastavením a implementací nefinančního reportingu.

Kdo jsou autoři workshopu a z jakých zdrojů čerpali
při jeho tvorbě?

Hlavními tvůrci workshopu jsou Matěj Malecha a Jarmila Bíšková z Pábení dále pak Kristýna Jaklová a Marek Koyš.

Primárními zdroji informací byly kniha ekonomky Kate Raworth Doughnut Economics/Ekonomie koblihy a online znalostní báze benchmarku Future-Fit Business.

Obsah výsledného workshopu byl konzultován s odborníky na ekologická i sociální témata a testován s několika organizacemi různého typu a zaměření.