Ujasněte si za 2 hodiny cestu
k udržitelnému podnikání

Volně dostupný workshop Kompas udržitelného podnikání mapuje aktuální situaci firmy a pomáhá objevovat konkrétní příležitosti pro udržitelné inovace.

Komplexita udržitelnosti
zúžená do 22 otázek

Kompas udržitelného podnikání je prakticky zaměřený workshop pro 3–8 lidí
z jedné firmy
, který nevyžaduje žádnou přípravu předem. Lze ho uspořádat online i osobně.

Jádrem aktivity je 22 otázek. Ke každé existuje 5 předpřipravených odpovědí. Úkolem účastníků je shodnout se u každé otázky na odpovědi, která nejlépe popisuje aktuální situaci firmy.

Ujasníte si, co znamená udržitelnost
v kontextu jedné firmy

Hlavním výstupem workshopu je vizualizace, která ukazuje, jak podporuje, nebo ohrožuje vaše podnikání bezpečný a spravedlivý prostor pro lidstvo.

Prohloubíte praktickou znalost témat spojených s udržitelností

Workshop popisuje výzvy, na které se firmy musí připravit, i možná řešení, která lze uplatnit na úrovni jedné firmy.

Ukázky otázek =>

Sladíte různé pohledy
na udržitelnost v týmu

Společná diskuze pomáhá pochopit postoje všech účastníků a vytváří sdílené chápání toho, co znamená udržitelné podnikání.

Kompas udržitelného podnikání
je volně k použití

Workshop můžete uspořádat svépomocí. Veškeré podklady včetně podrobných instrukcí vám poskytneme zdarma.

Jedinou podmínkou je absolvovat bezplatné 45minutové online zaškolení pro facilitátory, které se koná jednou za 6 týdnů.

Podklady můžete získat rychleji

Rádi vás zaškolíme i na individuálním online setkání ve vámi zvoleném termínu. V takovém případě vás ale poprosíme o příspěvek 2 000 Kč neziskové iniciativě našeho výběru.

Pokud máte zájem o individuální setkání, ozvěte se prosím Matějovi.

Matěj Malecha
+420 734 440 852
matej@pabeni.cz

Workshopem vás rádi provedeme

Sdružujeme zaškolené facilitátory, kteří mají s realizací workshopu zkušenosti a rádi vás jím provedou – online i osobně.

Každý facilitátor má právo říct si o finanční odměnu za facilitaci až do výše 15 000 Kč bez DPH. Konkrétní částku vždy určuje facilitátor.

Pokud sháníte facilitátora Kompasu udržitelného podnikání, ozvěte se prosím Markovi.

Marek Mencl
+ 420 774 444 012
marek@pabeni.cz

Časté otázky & odpovědi

Pro jaké firmy je Kompas udržitelného podnikání vhodný?

Workshop je užitečný pro většinu komerčních firem v sektorech výroby, prodeje a služeb. Výjimkou jsou malé firmy s jednotkami zaměstnanců a/nebo firmy bez stálých kanceláří a/nebo provozoven.

Jak souvisí ESG s Kompasem udržitelného podnikání?

Obsah workshopu klade důraz na reálné snižování negativního a zvyšování pozitivního dopadu činnosti organizace skrze udržitelné inovace, nikoli na formální vykazování nefinančních ukazatelů.

Některá z obsažených témat jsou běžnou součástí ESG frameworků. Workshop proto může pomoct s úvodním zorientováním se v problematice.

Cílem workshopu nicméně není seznámit účastníky s jedním konkrétním ESG frameworkem a/nebo pomáhat s nastavením a implementací nefinančního reportingu.

Co znamená uspořádat workshop svépomocí?

Workshop může uspořádat kdokoli, kdo chce v nějaké firmě rozhýbat debatu o udržitelnosti a troufne si na roli facilitátora – interní zaměstnanec, nebo externí designér/konzultant.

S rolí facilitátora je spojena hlavní odpovědnost za výsledek:

  • Na workshop je třeba pozvat lidi, kteří mají dostatečné znalosti o fungování firmy v různých oblastech – nákup, prodej, HR, správa majetku, finance…
  • Před workshopem je třeba nastudovat instrukce a připravit podklady
  • Během workshopu je třeba moderovat diskuzi a průběžně zaznamenávat otázky a náměty, které zazní
  • Na konci workshopu je třeba pomoct účastníkům zhodnotit výsledek a zformulovat další kroky
  • Po workshopu je třeba nasdílet s námi zpětnou vazbu na průběh setkání a anonymizovanou výslednou vizualizaci

Role facilitátora nevyžaduje žádné konkrétní vědomosti, ale jakákoli předchozí znalost témat spojených s klimatickou změnou, úbytkem biodiverzity a nerovnostmi ve společnosti je určitě výhodou.

Všechny podklady mají podobu PDF dokumentů:

  • Instrukce pro facilitátora (~ 30 stran, A4)
  • Canvas s vizualizací (1 list, ideálně A3)
  • Tabulky pro zaznamenávání skóre (2 listy, A4 )
  • Škála pro skupinovou diskuzi (1 list, A4)
  • Prezentace s otázkami

Pro osobní formu workshopu doporučujeme vytisknout vše kromě prezentace s otázkami.

Kdo jsou autoři workshopu a z jakých zdrojů čerpali
při jeho tvorbě?

Hlavními tvůrci workshopu jsou Matěj Malecha a Jarmila Bíšková z Pábení
dále pak Kristýna Jaklová a Marek Koyš.

Hlavními zdroji informací byly kniha ekonomky Kate Raworth Doughnut Economics/Ekonomie koblihy a online znalostní báze benchmarku Future-Fit Business.

Obsah výsledného workshopu byl konzultován s několika odborníky a testován s několika organizacemi různého typu a zaměření.