Climate Fresk / Klimatická mozaika

Roky vědeckého zkoumání klimatické změny ve 3 hodinách aktivního učení

Climate fresk je týmová, vzdělávací aktivita, která kreativní formou rychle rozvíjí znalosti o změnách klimatu

Pomáhá pochopit složitá vědecká data srozumitelným způsobem

Ukazuje, které lidské aktivity nejvíce dopadají na změnu klimatu

Přináší náměty na aktivní zapojení se do řešení klimatických otázek

–> Climate fresk staví na vědecky podložených datech publikovaných v mezinárodních IPCC reportech. Stejná data jsou podkladem pro politické a ekonomické rozhodování nejen na evropské úrovni.

42 karet postupně odkryje systémovou povahu dílčích problémů

Pod vedením facilitátora si budete v týmu postupně vybírat karty, které vždy popíší jeden z aspektů klimatické změny.

Stanete se tak participativními studenty*kami a společnou diskusí rozklíčujete vztahy mezi tématy na jednotlivých kartách.

Pochopením příčin a souvislostí zjistíte jak můžete sami přispět k řešení klimatických otázek

Sdílené porozumění umožní jednotlivcům i organizacím vést otevřenou a hlavně pozitivní konverzaci o řešení klimatických výzev.

Ze setkání si odnesete nejen motivaci se aktivně zasadit v oblasti klimatu ale především řadu vlastních námětů k realizaci.

Climate Fresk je užitečný pro úplné lajky i poučené nadšence*kyně

Je určen týmu o 3–8 lidech / facilitátor v organizacích libovolné velikosti i zaměření, které si chtějí rychle rozšířit znalosti v oblasti klimatu.

Za částku 25.000 Kč, bez DPH získáte

  • Úvodní hodinovou online konzultaci pro vyjasnění očekávání a cílů

  • Tříhodinovou Facilitaci Climate Fresku / facilitátor*ka

  • Závěrečné shrnutí tréninku včetně poskytnutí všech podkladů

Přidejte se mezi více než 800 000 absolventů*tek v 50 zemích světa

Workshop vznikl pod oficiální platformou climatefresk.org, na kterou v českém prostředí navazuje Klimatická mozaika.

Chcete přispět k řešení klimatických výzev?
Ozvěte se Markovi

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012