Ve spolu-práci objevíme nové
a udržitelné byznys modely
pro rozšíření vašeho podnikání

Jednodenní inovační workshop na jehož konci budete mít konkrétní nápady a cesty k udržitelnému rozvoji vašeho podnikání.

Podporuje naplnění vašich finančních a nefinančních cílů

Probouzí týmovou spolu-práci a přemýšlení o strategických otázkách

Přináší konkrétní nápady a řešení, které si přenesete do praxe

–> Workshop jsme postavili na základech metodiky Sustainable Business Model Design od autorů Florian Lüdeke-Freund, Henning Breuer a Lorenzo Massa.

45 přístupů k udržitelnému podnikání

Základ ideačního workshopu tvoří postupná práce
se 45 přístupy udržitelných byznys modelů, které spojují ekonomickou, sociální a klimatickou perspektivu.

Od definice problému přes ideaci byznys modelů až po stanovení experimentů.

Průběh celodenního workshopu se skládá ze 3 tématických bloků; 

1/ Definice byznys problému, řešením chceme ošetřit jeho následky a ideálně léčit jeho příčiny.

2/ Ideace řešení a byznys modelů, skrze postupné individuální a skupinové aktivity hledáme vhodné a realizovatelné řešení.

3/ Definice experimentů, nízkoprahové a nízkonákladové aktivity, skrze které si v praxi ověříte životaschopnost nových byznys modelů.

Ideační workshop je určený pro firmy a podnikatele*ky, kteří hledají způsob jak zodpovědným způsobem rozšířit své podnikání

Workshop je určen týmu o 2–8 lidech ve firmě libovolné velikosti i zaměření.

Za cenu 45.000 Kč bez DPH získáte

  • Celodenní ideační workshop pod vedení zkušeného facilitátora a inovačního designéra

  • Shrnutí inovačního workshopu, včetně dalšího postupu

Workshopem získáte

  • Konkrétní a do praxe přenositelné nápady na nové byznys modely, skrze které můžete posunout vaše podnikání

  • Paletu dílčích nápadů, ke kterým se můžete vrátit později

  • Strategický nadhled nad výzvami vašeho podnikání namísto řešení každodenních operativních problémů.

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012