Dostaňte udržitelnost
do vašich služeb a k vašim zákazníkům 

Rozvíjejte vaše služby pomocí metodiky Green Sprintu. Dostaňte do vaší nabídky základní pilíře udržitelnosti: zdraví lidé, zdravá planeta a zdravé finance.

Hledáte způsob, jak rozvinout strategické cíle udržitelného rozvoje
do konkrétní podoby nových či stávajících služeb?

Máte nápad na novou službu s principy udržitelnosti
a potřebujete si ověřit její byznysový přínos?

Chcete obohatit vaše stávající nebo nové služby o prvky cirkulárního designu a ekonomiky?

Společně dáme během 6 týdnů vašemu záměru jasný tvar
a ověříme jeho potenciál

Co je to Green Sprint?

Tvůrčí metoda postavená na praxi ověřených základech Design Thinking a Design Sprintu

Uzpůsobená pro rychlé ověření potenciálu služeb, které stojí na principech udržitelnosti

Nahradí měsíce nekonečných debat
šesti produktivními týdny

Jak Sprint probíhá?

Na úvodním workshopu vytvoříme zadání
pro Sprint. Cíle byznysu napojíme na ty společenské a enviromentální. Ujistíme se, že máme pro Sprint všechna potřebná data. Chybějící rychle doplníme.

Obecné nápady postupně proměníme v maketu, která bude ukazovat jak má zamýšlené řešení fungovat a jaký pozitivní byznysový a celospolečenský dopad přináší.  

Řešení ověříme. S lidmi, pro které řešení navrhujeme a v prostředí které chceme službou pozitivně změnit. Relevantní připomínky rovnou zapracujeme. 

Zhodnotíme průběh Sprintu a společně vymyslíme, jak s výsledky pracovat dál

Kreativní a tvůrčí prostředí umíme vytvořit v digitálním i fyzickém prostředí

Co Sprintem získáte?

Ověřenou konkrétní podobu a byznys model udržitelné služby 

Řadu dílčích nápadů, které můžete využít v dalším rozvoji

Týmovou shodu nad cílem a potenciálem služby

Jaké je složení 7členného sprintového týmu?

Facilitátor
a Designér služeb
z Pábení

Facilitátor se postará o hladký průběh Sprintu. Designér služeb bude do řešení vnášet principy udržitelnosti

Kolegové napříč
vaší organizací

Podporujeme sdílení mezi jednotlivými odděleními, do týmu vtáhneme až 5 kolegů napříč vaší organizací. Tím podporujeme i budoucí příjetí výstupů ze Sprintu.

Oborový 
expert

Přinášíme zkušenosti a kontakty
z oblastí péče o krajinu a vodu, energetiky, odpadů, bankovnictví a cirkulární ekonomiky. Experta vybereme a nominujeme společně.

Jak Sprint pomohl jiným?

„Během několika dnů jsme pod vedením Pábení a dalšími experty objevili a ověřili koncept nového prevenčního programu, který má za cíl zlepšit kvalitu české krajiny."
Milan Medek CSR manažer, Kooperativa
„Pomocí Design Sprintu jsme navrhli konkrétní podobu nového produktu Směs pro les. Funguje nám třetím rokem a přináší nám statisíce korun ročně"
Anna Kárníková Ředitelka, Hnutí Duha

Kolik Sprint stojí?

Za cenu 245 000 Kč získáte:

6týdenní ověřený designový postup

 • Celodenní úvodní workshop a tvorbu zadání
 • Systematizace dostupných dat a jejich doplnění

 • Zapojení oborového experta dle tématu

 • 4denní Design Green Sprint za účasti Facilitátora a Designéra a oborového experta

 • Ověření řešení pomocí kvalitativních metod

 • Zapracování zpětné vazby 

 • Návrh byznys modelu a finanční analýzu

 • Zhodnocení a návrh akčních kroků na půldenním workshopu

  * Nevládním organizacím nabízíme až 30% slevu
  z celkové ceny (dle potenciálního pozitivního dopadu a společné domluvy)

Marek Mencl
CEO & Design Facilitator
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz

Proč se investice do rozvoje služeb směrem
k větší udržitelnosti vyplatí?

75 % Čechů považuje odpovědnost a udržitelnost firmy za přidanou hodnotu

91 % Čechů chce vidět dopad CSR aktivit firem
v ČR

65 % Čechů je ochotno si připlatit za CSR nabídku

 Zdroj: Ipsos, CSR & Reputation Research 2020

3 kroky k zarámování spolupráce

Ozvěte se s vaším záměrem pro Sprint

Doptáme se na detaily
a zhodnotíme situaci

Potvrdíme si spolupráci
a naplánujeme termín úvodního workshopu

Marek Mencl
CEO & Design Facilitator
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz