Dostaňte udržitelnost
k vašim klientům 

Rozvíjejte vaše služby pomocí metodiky Green Design Sprintu. Dostaňte do vaší nabídky základní pilíře udržitelnosti: zdraví lidé, zdravá planeta a zdravé finance.

Hledáte způsob, jak naplnit vaše strategické cíle udržitelného rozvoje?

Máte nápad na novou službu s principy udržitelnosti
a potřebujete si ověřit její byznysový přínos?

Chcete obohatit vaše stávající nebo nové služby o prvky cirkulárního designu a ekonomiky?

Společně dáme během 6 týdnů vašemu záměru jasný tvar
a ověříme jeho potenciál

Co je to Green Sprint?

Tvůrčí metoda postavená na praxí ověřených základech Design Thinking a Design Sprintu

Uzpůsobená pro rychlé ověření potenciálu služeb, které stojí na principech udržitelnosti

Nahradí měsíce nekonečných debat
šesti produktivními týdny

Jak Sprint probíhá?

Na úvodním workshopu vytvoříme zadání
pro Sprint. Cíle byznysu napojíme na ty společenské a enviromentální. Ujistíme se, že máme pro Sprint všechna potřebná data. 

Obecné nápady postupně proměníme v maketu, která bude ukazovat jak má zamýšlené řešení fungovat a jaký pozitivní byznysový a celospolečenský dopad přináší.  

Řešení ověříme. S lidmi, pro které řešení navrhujeme a v prostředí které chceme službou pozitivně změnit. Relevantní připomínky rovnou zapracujeme. 

Zhodnotíme průběh Sprintu a společně vymyslíme, jak s výsledky pracovat dál

Základem Sprintu je týmová tvůrčí práce opřená o data a testování

Co Sprintem získáte?

Ověřenou konkrétní podobu řešení a byznys model udržitelné služby 

Řadu dílčích nápadů, které můžete využít v dalším rozvoji

Týmovou shodu nad cílem a potenciálem služby

Jaké je složení 7členného sprintového týmu?

Facilitátor
a Designér služeb
z Pábení

Facilitátor se postará o hladký průběh celého Sprintu. Designér služeb bude do řešení vnášet principy uživatelské přívětivosti
a udržitelnosti

Kolegové napříč
vaší organizací

Podporujeme sdílení mezi jednotlivými odděleními, do týmu vtáhneme až 5 kolegů*in napříč vaší organizací. Tím podporujeme i budoucí příjetí výstupů ze Sprintu.

Oborový 
expert

Přinášíme zkušenosti a kontakty
z oblastí péče o krajinu a vodu, energetiky, odpadů, bankovnictví a cirkulární ekonomiky. Experta vybereme a nominujeme společně.

HOP do 21 století: Inovace českého vzdělávání pomocí Design Sprintu
Jak jsme společně s týmem NPI ČR využili principy Designu Sprintu a za 7 týdnů navrhli a ověřili koncept služby pro celoživotní vzdělávání. 

Jak Sprint pomohl jiným?

„Během několika dnů jsme pod vedením Pábení a dalšími experty objevili a ověřili koncept nového prevenčního programu, který má za cíl zlepšit kvalitu české krajiny."
Milan Medek CSR manažer, Kooperativa
„Pomocí Sprintu jsme za 6 týdnů navrhli konkrétní podobu nového produktu pro celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů"
Matěj Bacovský Ředitel odboru, Národní pedagogický institut

Kolik Sprint stojí?

Za cenu 245 000 Kč získáte:

6týdenní ověřený designový postup

  1. Celodenní úvodní workshop a tvorbu zadání
  2. Dvoutýdenní designový výzkum zaměřený na systematizaci potřebných dat pro Sprint

  3. Zapojení oborového experta dle tématu

  4. 4denní Design Green Sprint za účasti Facilitátora a Designéra a oborového experta

  5. Týdenní kvalitativní testování výstupů ze Sprintu 

  6. Zapracování zpětné vazby 

  7. Návrh byznys modelu a finanční analýzu

  8. Zhodnocení a návrh akčních kroků na závěrečném půldenním workshopu

Ozvěte se s vašim záměrem pro Sprint.
Zhodnotíme vaši situaci a navrhneme vhodný postup.

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012