Zmapujte interní překážky a příležitosti na cestě k udržitelnému fungování

Řekněte nám, jak přistupujete ke strategii, firemní kultuře a každodennímu provozu – a během 3 hodin se dozvíte, nakolik je vaše firma připravená na výzvy v oblasti udržitelnosti.

Ideační workshop
pro 2–6 lidí

Strukturovaná diskuze o prioritách

Proveditelné osobně
i online

Klíčem k úspěchu
jsou inovační kompetence

Každá firma, která chce ustát výzvy spojené s udržitelností, bude muset projít zásadní proměnou svého fungování. Náš rychlosken inovačních kompetencí vám pomůže pochopit, nakolik je na takovou změnu připravená vaše firma.

Není to návod, jak přesně transformaci provést, ale zhodnocení, jestli je firma něčeho takového vůbec schopná – a pokud není, tak co je třeba zlepšit, aby byla.

Průběh rychloskenu inovačních kompetencí

Rychlosken je založen na nástroji Sustainable by Design, který vytvořili Mattew Coffay a Nancy Bocken na základě rozsáhlé rešerše překážek a příležitostí, kterým čelí firmy při snaze o zásadní proměnu svého fungování.

 • Během workshopu budete pracovat s dvojicemi překážek a příležitostí, které jsou rozděleny do 3 kategorií: Firemní kultura, Strategie a Provoz.

 • Vaším úkolem bude každou překážku a příležitost zhodnotit optikou 2 otázek:

  • Jak moc popis dané překážky/příležitosti odpovídá vaší situaci?

  • Nakolik je reálné (a žádoucí) stávající situaci změnit?

 • Na základě odpovědí postupně vytvoříte vizualizaci, díky které následně společně pojmenujeme navazující akční kroky

Workshop se strategickým přínosem

 • Stanovíte priority pro strategický rozvoj firmy

 • Prověříte stávající schopnost firmy inovovat

 • Pojmenujete potenciální interní rizika pro budoucí úspěch vašeho podnikání

Za cenu 30.000 Kč bez DPH získáte:

 • Úvodní hodinovou online konzultaci pro vyjasnění očekávání a cílů

 • Půldenní workshop pro 2–6 lidí pod vedení zkušeného facilitátora a za účasti inovačního designéra

 • Shrnutí workshopu včetně dalšího postupu

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012