Ekonomie koblihy: Cesta k udržitelné společnosti

Doughnut economics od Kate Raworth je koncept, který ukazuje, kde jsme a kam bychom měli mířit v rámci přechodu k udržitelné ekonomice. Pomocí vizuálního Doughnut modelu znázorňuje, jak lidstvo funguje v rámci planetárních limitů a zároveň naplňuje sociální potřeby lidí.

Staňte se součástí komunity Doughnut Czechia
a pomozte českým organizacím fungovat udržitelněji a odpovědněji.

"Zdravá ekonomika by měla být designována tak, aby vzkvétala, ne aby rostla."

Kate Raworth
Autorka Doughnut Economics

Potřebujeme uvažovat v mnoha dimenzích planety i lidstva

Koncept Doughnut ekonomiky od Kate Raworth přináší nový pohled na udržitelnost v oblasti ekonomiky. Tento koncept zdůrazňuje, že udržitelnost je možná pouze tehdy, pokud zohledníme jak environmentální tak i sociální faktory. Navrhuje 7 způsobů, jak lze dosáhnout udržitelnosti:

 1. Změnit cíl od HDP ke koblize
 2. Vnímat širší souvislosti od soběstačného trhu k zapuštěné ekonomice
 3. Pěstovat lidskou přirozenost od racionálního člověka ekonomického ke společenské a adaptabilní populaci
 4. Pochopit systémy od mechanické rovnováhy k dynamické komplexitě
 5. Nastavit k přerozdělování od „růst to zase srovná“ k přerozdělování jako základnímu nastavení
 6. Vytvářet a regenerovat od „růst to zase vyčistí“ k regenerativnímu nastavení
 7. Oprostit se od růstu od závislosti na růstu k přístupu, kdy nás růst nesvazuje

Model, který ukazuje vše důležité

Silnou stránkou Doughnut modelu je to, že dokáže velmi přehledně zobrazit dimenze udržitelnosti a jak si v jednotlivých dimenzích stojíme. Vnější okraj (Ecological ceiling) Doughnutu představuje 9 planetárních mezí, které pojmenoval Johan Rockstrom se svými spolupracovníky ze Stockholmského ústavu pro výzkum odolnosti. Vnitřní hranice Doughnut modelu (Social foundation) zase reprezentuje základnu 10 sociálních dimenzí, které jsou inspirované SDGs formulovanými OSN v roce 2015. Cíl Doughnut modelu je jednouduchý:

 1. Zmapovat stav, ve kterém se daný ekosystém nachází
 2. Zvědomit si nejproblematičtější dimeze a motivovat k akci

Ideálním výsledkem je, kdy se jak vnější planetární meze, tak vnitřní sociální dimenze nacházejí uvnitř zelené zóny Doughnut modelu.

Dokud je Doughnut prázdný, tak se zdá, že je vše v pořádku.
Nicméně po naplnění daty můžeme vidět, jak na tom lidská společnost globálně je.

Kouzlo Doughnut modelu spočívá v jeho veliké flexibilitě.

Když Kate Raworth publikovala v roce 2017 svoji knihu Doughnut Economics: 7 Ways to Think Like a 21st-Century Economist, možná netušila jak pružný nástroj ve skutečnosti stvořila. V průběhu doby se tak začaly objevovat různé iniciativy, které se pokoušely o aplikaci modelu v kontextu státu, regionu nebo obce. Jedním z prvních průkopnických měst se stal Amsterdam, kde i přes pandemii COVID-19 vznik v roce 2020 první Portrét města vycházející z Doughnut economics. Do dnešního dne Doughnut Economics Action Lab (DEAL) sesbíral řadu příkladů včetně metodologie, jak je možné Doughnut model aplikovat v různém kontextu a měřítku. Další varianta využití, kterou DEAL zkoumá, je použití modelu na konkrétní ekonomický sektor.

Model Doughnutu v českém kontextu

Nás v Pábení práce Kate Raworth inspirovala natolik, že jsme se rozhodli ji přenést do Česka ve dvou podobách:

 • Vytvořit první Doughnut model pro Českou republiku
 • Vymyslet aktivitu, která by k tématu udržitelnosti pomohla přitáhnout české firmy

První český Doughnut

Chtěli jsme vytvořit lokalizovaný doughnut pro Česko. Za účasti více než 20 expertů napříč obory vznikl v průběhu roku 2021 první český Doughnut model, která se pokusila zmapovat, jak si u nás s udržitelností stojíme. Na základě expertní diskuse došlo k upravení dimenzí tak, aby lépe vyhovovaly českým podmínkám. Výsledek, jehož prezentaci můžete zhlédnout na Youtube, je v celku jasný: Máme hodně práce.

Jak je vidět, z 19 dimenzí můžeme v Česku považovat za relativně bezpečné tři:
Důvěru ve stát, Jídlo a Ozonovou vrtsvu. Ostatních 16 dimenzí je mimo optímální zónu.

Doughnut model do firem: Kompas udržitelného podnikání

Druhým cílem Pábení bylo v rámci čtyřčlenného týmu dobrovolníků vymyslet volně dostupnou workshopovou aktivitu, která pomocí 22 otázek dokáže během dvou hodin zmapovat, v jakých oblastech firma svou činností přispívá nebo naopak brání tomu, aby všichni Češi a všechny Češky žili v bezpečné a spravedlivé společnosti. Vznikl tak Kompas udržitelného podnikání, který je ojedinělým nástrojem pro vnitrofiremní vzdělávání a který zároveň může sloužit jako výchozí bod pro další kroky firmy směrem k udržitelnosti.

Aktivitu Kompas udržitelného podnikání můžete snadno zrealizovat i ve vaší firmě a to i bez externího průvodce.

První semínka klíčí i v Česku v podobě komunity Doughnut Czechia

Česko hledá cesty k udržitelné transformaci poměrně obtížně a ve srovnání se státy více na západ se zde nacházíme o řadu let pozadu. Je důležité, že zde vznikají iniciativy snažící se o zviditělnění tematiky environmentální a sociální a organizační odpovědnosti (ESG). I proto jsme se rozhodli iniciovat vznik Doughnut Czechia. S podporou Pábení se postupně formuje komunita laiků i odborníků, kteří chtějí tematizovat udržitelnost v ČR. V březnu 2023 proto proběhlo první komunitní setkání, kterého se zúčastnilo přes 20 lidí a byl položen první základ celé platformy. Přidejte se i vy.

Doughnut Czechia má dveře otevřené pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na popularizaci českého Doughnut Economics modelu.

Newsletter o designu a udržitelnosti

Sledujte, jak principy udržitelnosti v rukou designérů získávají konkrétní podobu. Každých 6 týdnů vám pošleme nové vydání.

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.