Design služeb pomáhá
v řešení těžkých témat kolem těhotenství a porodu

S Unií porodních asistentek jsme vytvořili službu, která zdravotníkům
v porodnictví pomáhá pečovat o rodiny, které přišly o dítě v průběhu těhotenství a kolem porodu.

Během rok a půl dlouhého projektu sociální inovace jsme pomohli Unii porodních asistentek koordinovat mezioborový tým expertů. Cílem bylo najít způsob, jak pomoct  rodinám zasaženým perinatální ztrátou, tedy úmrtím miminka v době kolem porodu. 

Rozsáhlý výzkum nás dovedl mezi zdravotníky a zdravotnice

Ve výzkumu mezi rodinami jsme zjišťovali, jaké péče se jim během těžké životní situace dostalo – nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také na úřadech, od pohřební služby, od neziskových organizací, psychologů…

Identifikovali jsme řadu momentů, kdy… 

  • systém péče nenavazuje ideálně; 
  • pro zdravotníky či jiné pečující profese je náročné nést tíhu perinatální ztráty s rodinou
  • pro rodinu sestává celá zkušenost ještě bolestivější, protože nenachází pochopení a podporu, kterou potřebuje. 
 

Zároveň jsme zjistili, že možnosti podpory pro rodiny v období po prodělání perinatální ztráty jsou poměrně široké a zajišťuje je řada neziskových organizací v ČR. 

 
Díky Pábení a designovému procesu jsme navrhli službu, která doplňuje slepá místa v podpoře rodin procházejících perinatální ztrátou. Designové myšlení nám ukázalo, jak naši službu kontinuálně upravovat, nebát se jí měnit a pružně tak reagovat na potřeby zdravotníků a rodičů.
Marie Rumlenová Koordinátorka služby Perinatální ztráta

Podpora pro pečující profese

Výzkum ukázal, že jsou to překvapivě pečující profesionálové, komu dnes akutně chybí péče a kteří čelí riziku, že na nich péče v tak náročných situacích zanechá stopy traumatu. A jsou to také oni, kdo potřebují pro dobrou péči kvalitní a aktuální informace, ať už pro sebe, nebo pro předání rodinám. 

Porodní asistentky, lékaři a lékařky, sestry, ale také patologové, pohřební služba, úředníci a úřednice na matrice, krizové interventky a interventi, terapeutky a terapeuté mají často minimální možnost podpory v momentu, kdy pečují o rodinu procházející perinatální ztrátou. Podporou myslíme kvalitní, výzkumy podložené informace a psychologickou a kolegiální podporu, supervizi apod.

Opečovaná a informovaná zdravotnice či zdravotník může kvalitněji a empatičtěji pečovat o rodinu v těžké situaci

Posun v cílové skupině jsme diskutovali s 30 experty, zástupci zdravotnických a pomáhajících profesí a rodičů, a ti nám nám naše směřování potvrdili.

Dokonce jsme se ještě úžeji zaměřili na profesionály na začátku kariéry, kteří jsou více otevření přijímat nové postupy a aktivně se zajímat o sebepéči.

Dostupné a nízkoprahové řešení pro časově vytížené profesionály

Cestu k řešení nám ukázala pandemie Covidu 19 – na jaře 2020 jsme s týmem Unipa v paralelním projektu Rodím v klidu spustili za 4 týdny poradenskou linku a informační web k tématu porodů v době pandemie. Linka pomáhala rodinám, které pandemie zaskočila v citlivém období těhotenství. Řešení se ukázalo jako optimální i pro téma perinatální ztráty, protože je snadno dostupné, rychle po ruce a poměrně nízkonákladové na provoz. 

Výsledkem projektu je web
a infolinka dostupná všem

Jako řešení vznikl obsáhlý web perinatalniztrata.cz a telefonní linka, na které poskytují informace a podporu porodní asistentky a psycholožky, které aktivně rozšiřují materiály na webu o aktuální informace, komunikují s experty na dané téma a koordinují vznik nových materiálů. Nadesignované řešení tak může organicky dál růst a rozvíjet se podle potřeb, které se průběžně vynořují. 

Službu jsme napojili na stávající procesy
v organizaci

S Unipou jsme nedesignovali jen web a linku, ale také procesy, díky kterým linka a web mohou vrůstat do organizace UNIPA jako takové.

To se ukázalo jako velmi zásadní, protože celý systém vzniku nových materiálů, kvalita poskytovaných služeb i finanční a personální plánování takové služby musí být v souladu s procesy organizace.

„Dlouhodobě vnímám propojení firem a neziskových organizací, které jsou si hodnotově příbuzné, jako velice smysluplné. I nezisková organizace funguje dobře, pokud plánuje, umí se poučit z chyb, dobře si rozděluje úkoly, ale hlavně reaguje na skutečné potřeby svých cílových skupin. Právě tento přístup nám Pábení předává.”
Kateřina Hájková Klíčová Realizátorka pojektu Začít znovu

Hlavní výsledky naši spolupráce:

Projekt Začít znovu byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

Líbí se vám naše práce?

Pojďme se pobavit, jak můžeme pomoct vám

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012