Přinášíme designové postupy
s touhou řešit důležitá témata

Od roku 2015 hledáme cestu jak pomocí designu přispívat
k udržitelnému rozvoji

Marek Mencl

CEO & Design Facilitátor

marek@pabeni.cz

Profil

Potřebujeme odvahu
k velkým vizím

Pro překonání celospolečenských a enviromentálních výzev potřebujeme organizace s podnětnějším smyslem existence, než je pouhá maximalizace zisku.


Baví mě role předsunuté jednotky

Dneska nikdo neví, proč je dobré mít udržitelné procesy. Organizace to ale budou brzy zjišťovat. Kam směřujeme my, míří celý svět. Jsme jen pár malých kroků napřed.

Matěj Malecha

Lead Designér

matej@pabeni.cz

Profil


Jana Hřebecká

Designérka služeb

jana@pabeni.cz

Profil

Chci, aby se lidem lépe žilo, teď i do budoucna

Pomáhám organizacím formulovat a prosazovat užitečné a nápomocné myšlenky, které budou mít pozitivní dopad na společnost.


Udržitelnost je cesta
k odolnější organizaci

Cesta k udržitelnosti je cestou ke spokojenější
a odolnější organizaci. Rád vás touto cestou provedu a to od prvotní analýzy až po finální podobu služby.

Zdeněk Hruška

Designér služeb 

zdenek@pabeni.cz

Profil


Lukáš JAN NĚMEC

Designér služeb
lukasjan@pabeni.cz 

Profil

Cestu vidím v otevřeném dialogu

Pro společnost, která je čím dál více diverzifikovaná a propojená, začíná být empatie důležitým konstrukčním prvkem. Jsem připravený ho nabízet.


Umožňuji lidem dělat informovaná rozhodnutí

Ať už přípravou znalostních podkladů, pojmenováním klíčových problémů nebo vyvoláváním společné diskuze.

Adam Gajdoš

Designér služeb & Facilitátor

adam@pabeni.cz

Profil


Klára Kachlířová

Rozvoj komunity expertů

klara@pabeni.cz

Lidé by spolu měli víc komunikovat

Bez dobré komunikace dochází k tomu, že lidi dělají práci, která je netěší. Plýtvá se tak lidským potenciálem, což neprospívá nikomu.


Na projektech zastáváme 3 role naráz

FACILITÁTOR

Vtahuje do projektu správné lidi ve správný čas

Vymýšlí a vede workshopy, předává designerské dovednosti

DESIGNÉR

Dává projektu vizi a po malých krocích ji naplňuje

Vizualizuje data, hledá příležitosti, tvoří a testuje prototypy, rozumí uživateli a klientovi, promýšlí komunikační procesy

PRŮVODCE

Je oporou klientovi při strategických rozhodnutí

Formuluje vize a strategické plány, zajišťuje podporu v organizaci, poskytuje konzultace, dohlíží na hladký průběh projektu

Umíme bezpečně dovést k cíli, překážkám navzdory

  1. Rychle se zorientujeme, i když je vše vzhůru nohama
  2. Pro domněnky hledáme důkazy a přicházíme věcem na kloub
  3. Místo dlouhých debat raději jdeme a nápad vyzkoušíme v praxi
  4. Předáváme zkušenosti a vedeme ostatní k samostatnosti

Jakou dovednost sháníte vy? Umíme ji do vaší organizace dostat