Přinášíme designové postupy
s touhou řešit důležitá témata

Chci firmám dodávat chuť vidět věci v kontextu

Chuť dívat se okolo sebe a vnímat existenci organizace v širších souvislostech. Chci firmám ukazovat, že nemusí sbírat jen nízko visící ovoce.

Roman Hřebecký

Designer & Facilitátor

roman@pabeni.cz

Profil


Marek Mencl

CEO & Design Facilitátor

marek@pabeni.cz

Profil

Potřebujeme odvahu k velkým vizím

Pro překonání celospolečenských a enviromentálních výzev 21.století potřebujeme firmy s podnětnějším smyslem existence, než je pouhá maximalizace zisku.


Chci, aby se lidem lépe žilo, teď i do budoucna

Pomáhám organizacím formulovat a prosazovat užitečné a nápomocné myšlenky, které budou mít pozitivní dopad na společnost.

Jana Hřebecká

Service Designerka

jana@pabeni.cz

Profil


Matěj Malecha

Lead Designer

matej@pabeni.cz

Profil

Baví mě role předsunuté jednotky

Dneska nikdo neví, proč je dobré mít udržitelné procesy. Organizace to ale budou brzy zjišťovat. Kam směřujeme my, míří celý svět. Jsme jen pár malých kroků napřed.


Cestu vidím v otevřeném dialogu

Pro společnost, která je čím dál více diverzifikovaná a propojená, začíná být empatie důležitým konstrukčním prvkem. Jsem připravený ho nabízet.

Lukáš JAN NĚMEC

Designér služeb
lukasjan@pabeni.cz 

Profil


Adam Gajdoš

Designér služeb & výzkumník

adam@pabeni.cz

Profil

Umožňuji lidem dělat informovaná rozhodnutí

Ať už přípravou znalostních podkladů, pojmenováním klíčových problémů nebo vyvoláváním společné diskuze.


Lidi by spolu měli víc komunikovat

Bez dobré komunikace dochází k tomu, že lidi dělají práci, která je netěší. Plýtvá se tak lidským potenciálem, což neprospívá nikomu.

Klára Kachlířová

Rozvoj komunity expertů

klara@pabeni.cz


Na projektech zastáváme 3 role naráz

FACILITÁTOR

Vtahuje do projektu správné lidi ve správný čas

Vymýšlí a vede workshopy, předává designerské dovednosti

DESIGNÉR

Dává projektu vizi a po malých krocích ji naplňuje

Vizualizuje data, hledá příležitosti, tvoří a testuje prototypy, rozumí uživateli a klientovi, promýšlí komunikační procesy

PRŮVODCE

Je oporou klientovi při strategických rozhodnutí

Formuluje vize a strategické plány, zajišťuje podporu v organizaci, poskytuje konzultace, dohlíží na hladký průběh projektu

Umíme bezpečně dovést k cíli, překážkám navzdory

  1. Rychle se zorientujeme, i když je vše vzhůru nohama
  2. Pro domněnky hledáme důkazy a přicházíme věcem na kloub
  3. Místo dlouhých debat raději jdeme a nápad vyzkoušíme v praxi
  4. Předáváme zkušenosti a vedeme ostatní k samostatnosti

Jakou dovednost sháníte vy? Umíme ji do vaší organizace dostat