Získali jste grant od MPSV na podporu inovací? Pomůžeme vám vytvořit prostředí
pro důstojný život lidí.

V roli designérů a designérek vás provedeme celým procesem realizace projektu. Díky znalosti Human Centered a Transition Designu.
S respektem k vám i vašim klientům*kám.

Jsme designéři a designérky sociálními inovacemi pro budocnost

Jádro realizace projektu bude na vás. My vám pomůžeme v roli
HCD a Transition expertů*tek a designérů*rek celým projektem úspěšně a bezpečně projít.

Od roku 2015 nacházíme praktické využití našich vědomostí z oblasti designu služeb, behaviorální vědy, change managementu, byznysu a systémového myšlení. Dlouhodobě rozvíjíme naší znalost environmentálních a sociálních témat.

Aktuálně spolupracujeme

Konzultace
V roli mentorů*rek a průvodců*kyň vám pomůžeme v kritických momentech projektu

  • Pomůžeme vám připravit strategické workshopy pro účely ujasnění postupu a zhodnocení získaných dat

  • Zrealizujeme pro vás workshopy na téma systémové změny a vize budoucnosti, které chcete svým projektem dosáhnout.

  • Poskytneme vám odborné konzulutace z oblasti tranzitního a HCD designu.

Realizace
V roli HCD expertů*tek a designérů*rek vám pomůžeme celý projekt úspěšně zrealizovat

  • Budeme držet kontrolu nad celým procesem, vždy budete přesně vědět jakou fází procházíme, proč a kam směřujeme

  • Podpoříme vás v realizaci uživatelského výzkumu

  • Společně navrhneme podobu nové služby nebo změny v té stávající

  • Navržené změny společně ověříme testováním

Evaulace
Navrhneme, jak měřit dopad nové služby

  • Společně navrhneme evaulační strategii

  • Pomůžeme vám s vyhodnocením získaných dat a tvorbou závěrečné zprávy

Záleží nám na vzájemné podpoře, učení se a spolu-práci. Proto sdružujeme všechny zástupce*kyně projektů sociálních inovací, na kterých spolupracujeme. Sdílíme si zkušenosti, materiály ke studiu a pořádáme online setkání ve formátu kulatých stolů.

Rozsah a podmínky spolupráce domluvíme individuálně dle vašich představ, kapacit a zkušeností vašeho týmu.

Ozvěte se s čím vám můžeme pomoci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012

Jedna služba už se stala běžnou součástí naší práce, na vývoji další proto pracujeme zase s Pábením. Funguje to!"

Lucie Karmová Projektová a case manažerka, Spondea

„Každá společně strávená chvíle byla nesmírně důležitá nejen pro cíle samotného projektu, ale i pro naše dlouhodobé fungování" - Katarína Nevrlá, rozvojová manažerka

KATARÍNA NEVRLÁ Rozvojová manažerka, Cesta von CZ, z.s.

Adaptovali jsme sociální start-up Cesta Von CZ do podmínek, pro které nebyl původně navržen. Pomohli jsme nastavit rituály a procesy potřebné pro hladké fungování v prostředí sociálně vyloučených lokalit.