Vytvořte prostředí, které umožní lidem žít důstojný život. Za finanční podpory MPSV

Bezplatně vám pomůžeme s přípravou žádosti o nový grant Sociální inovace pro budoucnost od MPSV. V roli designérů a designérek vás provedeme celým procesem realizace projektu. S respektem k vám i vašim klientům*kám.

Aktuálně spolupracujeme

Finanční podporu přináší MPSV ČR
skrze operační program Zaměstnanost plus

Tým sociálních inovací MPSV dlouhodobě usiluje o vznik a šíření služeb, které lidem pomáhají žít důstojnější a kvalitnější život.

Aktuálně představil novou grantovou výzvu Sociální inovace pro budoucnost. Ta se zaměřuje na podporu vzniku řešení, která v deseti problematických oblastech míří na prevenci problémů případně minimalizaci jejich dopadu.

Podpora je určená jak pro odvážné neziskové organizace,
tak zodpovědné firmy.

Zapojte se do řešení výzev budoucnosti.
Od prohlubování sociálních nerovností přes stárnutí populace až po neformální péči. Deset témat, které výzva cíleně podporuje:

 1. Zvyšující se výskyt duševních onemocnění

 2. Růst pocitu nejistoty

 3. Ztráta solidarity

 4. Stárnutí populace

 5. Posilování důvěry ve společnosti

 6. Zvyšování sociálního kapitálu

 7. Snižování osamělosti

 8. Snižování předsudků ve společnosti 

 9. Zkvalitňování veřejných služeb, aby odpovídaly potřebám občanů

 10. Podpora neformální péče a pečujících osob

Hluboké poznání problému a důraz na systémovou změnu.
Díky výzvě můžete problém poznat do hloubky a v souvislostech. Získáte podporu v práci, která usiluje o systémovou změnu a spravedlivou budoucnost pro každého a každou.

Výzva vám umožní rozvoj těchto klíčových aktivit

 1. Hluboké zjišťování potřeb a postojů všech relevantních aktérů

 2. Prohlubování znalostí o problému, jeho možných řešeních a budoucím vývoji

 3. Vývoj a testování možných řešení

 4. Spolupráce a spolutvorba s aktéry

Finanční podpora až 3 500 000 Kč na 30 měsíců

Podpora od 300 tisíc do 3,5 milionu Kč

Délka projektu
až 30 měsíců

Otevření výzvy od 29. 9. 2023

Jsme designéři a designérky sociálními inovacemi pro budocnost

Jádro realizace projektu bude na vás. My vám pomůžeme v roli
HCD expertů*tek a designérů*rek celým projektem úspěšně a bezpečně projít.

Od roku 2015 nacházíme praktické využití našich vědomostí z oblasti designu služeb, behaviorální vědy, change managementu, byznysu a systémového myšlení. Dlouhodobě rozvíjíme naší znalost environmentálních a sociálních témat.

Příprava projektu před podáním grantu
Bezplatně vám pomůžeme připravit záměr projektu

 • Společně identifikujeme záměr projektu a klíčový problém, který chcete řešit. Obvykle formou workshopu (online či osobně).

 • Poradíme vám v přípravných hloubkových rozhovorech s cílovou skupinou, které jsou podmínkou pro žádost.

 • Společně se zamyslíme nad harmogramem celého projektu

Realizace
V roli HCD expertů*tek a designérů*rek vám pomůžeme celý projekt úspěšně zrealizovat

 • Budeme držet kontrolu nad celým procesem, vždy budete přesně vědět jakou fází procházíme, proč a kam směřujeme

 • Podpoříme vás v realizaci uživatelského výzkumu

 • Společně navrhneme podobu nové služby nebo změny v té stávající

 • Navržené změny společně ověříme testováním

Evaulace
Navrhneme, jak měřit dopad nové služby

 • Společně navrhneme evaulační strategii

 • Pomůžeme vám s vyhodnocením získaných dat a tvorbou závěrečné zprávy

Záleží nám na vzájemné podpoře, učení se a spolu-práci. Proto sdružujeme všechny zástupce*kyně projektů sociálních inovací, na kterých spolupracujeme. Sdílíme si zkušenosti, materiály ke studiu a pořádáme online setkání ve formátu kulatých stolů.

Rozsah a podmínky spolupráce domluvíme individuálně dle vašich představ, kapacit a zkušeností vašeho týmu. Ozvěte se.

Marek Mencl 
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz
nebo se spojme LinkedIN

Jedna služba už se stala běžnou součástí naší práce, na vývoji další proto pracujeme zase s Pábením. Funguje to!"

Lucie Karmová Projektová a case manažerka, Spondea

Díky Pábení jsme navrhli službu, která doplňuje slepá místa v podpoře rodin procházejících perinatální ztrátou. Designové myšlení nám ukázalo, jak naši službu kontinuálně upravovat, nebát se ji měnit a pružně tak reagovat na potřeby zdravotníků a rodičů.

MARIE RUMLENOVÁ Koordinátorka služby Perinatální ztráta