Znásobte přínos vaší sociální služby díky finanční podpoře od MPSV

Získejte podporu na inovaci vašich služeb
a posílení kompetencí z oblasti designového přístupu. 

Inovace služeb

Chcete najít způsob, jak vylepšit fungování vaši stávající služby, interních procesů

 • pochopení potřeb a problémů cílových skupin
 • ideaci možných řešení
 • prototypování a testování 
 • implementace a validace změn

Když hledáte způsob jak:

 • vaši stávající službu rozšířit nebo vylepšit
 • vylepšit vnitřní fungování vaší organizace
 • rozšířit vaši stávající službu o další důležité osoby,
  kteří mají na její fungování vliv

Šíření služeb

Chcete do Česka přinést a rozšířit zahraniční přístup v naplňování sociálních služeb

 • zjištění poptávky po změně
 • navázání důvěry a spolupráce s novými organizacemi
 • zjištění potřeb, překážek a motivací důležitých osob
 • příprava na provedení změn v organizacích

Když hledáte způsob jak: 

 • do českých organizací přenést způsob práce s cílovou skupinou ověřený lidmi v zahraničí

Aktuálně vypsané výzvy od 13. 9. 2022  
V úvodních tzv. inkubační fázích máte možnost získat finanční podporu až ve výši 2,4 milionu Kč
v maximální délce trvání projektu 14 měsíců.

Jsme vaši průvodci
sociálními inovacemi

Jádro realizace projektu bude na vás, my vám v roli inovačních designérů
pomůžeme celým projektem úspěšně projít.

Příprava projektu
Pomůže vám připravit záměr projektu

 • Společně identifikujeme záměr projektu
  a klíčový problém, který chcete řešit.
 • Poradíme vám v přípravných hloubkových rozhovorech s cílovou skupinou, které jsou podmínkou pro žádost.

Realizace
V roli průvodců a designérů vám pomůžeme projekt zrealizovat

 • Budeme držet kontrolu nad celým procesem, vždy budete přesně vědět jakou fází procházíme, proč a kam směřujeme dál
 • Podpoříme vás v realizaci uživatelského výzkumu
 • Společně navrhneme podobu nové služby nebo její části
 • Navržené změny společně ověříme testování

Vyhodnocení
Vymyslíme, jak měřit dopad nové služby

 • Společně navrhneme evaulační strategii
 • Pomůžeme vám s vyhodnocením získaných dat a tvorbou závěrečné zprávy

Rozsah a podmínky spolupráce domluvíme individuálně dle vašich představ, kapacit a zkušenosti vašeho týmu. 

Marek Mencl 
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz

spojme se LinkedIN

Propojujeme analytické myšlení
s kreativitou a empatií

Novou identitou a zpřehledněním nabídky jsme od rostoucí konkurence odlišili službu tísňové péče Života90, a tím posílili její finanční stabilitu.

S Unií porodních asistentek jsme našli nízkonákladový způsob, jak systematicky zlepšovat kvalitu péče o rodiny, které přišly o dítě v průběhu těhotenství a kolem porodu.

Vytvořením konzultační služby společně s její komunikací jsme organizaci pomohli k oslovení lidí s kreativním potenciálem

Naší ambicí je pomoct vám splnit vaše cíle a zároveň vytvářet podmínky pro dlouhodobou prosperitu naší společnosti.

V naší práci proto aktivně hledáme příležitosti, jak podporovat obnovu přírodních zdrojů i lidských sil.

Abychom i v budoucnu měli vše, co jako společnost k prosperitě potřebujeme.

Od roku 2015 nacházíme praktické využití našich vědomostí z oblasti designu služeb, behaviorální vědy, change managementu, byznysu a systémového myšlení.  

Dlouhodobě také rozvíjíme naší znalost environmentálních a sociálních témat – samostudiem i ve spolupraci s odborníky.

Marek Mencl 
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz

spojme se LinkedIN