Od strategie po web: Pomohli jsme nastavit a rozběhnout konzultační službu pro lidi z kreativních průmyslů

Kreativní hub KUMST vznikl, aby cíleně podporoval lidi z kreativních odvětví v podnikání. Ambiciózní vizi jsme pomohli dát konkrétní podobu.

Myšlenky a představy lidí z KUMSTu jsme zhmotnili do dokumentů, procesů a konkrétních výstupů. Ty jsme pak testovali s lidmi, pro které tu KUMST chce být, abychom ověřili, že služba opravdu reaguje na jejich potřeby. 

KUMST je součástí inovační agentury JIC, která podporuje podnikání v brněnském regionu už víc jak 17 let. Díky kreativnímu hubu otevírá možnost systematicky rozvíjet podnikatelské znalosti i kreativním tvůrcům jako vůbec první v České republice.

Výsledkem naší práce je vyladěná nabídka, která rezonuje s cílovými publiky, a větší porozumění uvnitř týmu ohledně smyslu a dalšího rozvoje KUMSTu.

Pábení nám pomohlo ukočírovat velké množství nápadů, které se nashromáždilo za léta příprav - jak v týmu, tak v představách samotných kreativců. Vydefinovali jsme si přesně, co jsou naše klíčové služby a kde je hranice mezi lidmi, které ještě zvládneme dobře podpořit a které už ne.
Zdeňka Kujová KUMST principálka

3 fáze projektu, 3 role: průvodci, designéři služeb, UX designéři

Do spolupráce jsme naskočili v listopadu 2019. Spuštění kreativního hubu bylo naplánované na říjen 2020. Za 10 měsíců jsme na projektu prošli 3 fázemi a vystřídali 3 různé role:

 1. PRŮVODCI: Konkretizovali jsme strategické dokumenty
  Pro koho tady KUMST je, co chce svým klientům nabízet a v jaké podobě. Podrobně a srozumitelně.

 2. DESIGNÉŘI SLUŽEB: Upravili jsme konzultační službu
  Odladili jsme průchod klíčovou službou konzultační podpory krok za krokem tak, aby odpovídal brandu i potřebám klientů, a upravili procesní dokumenty ke krokům Poptávka a Analýza.

 3. UX DESIGNÉŘI: Zapojili jsme se do přípravy webu
  Cílem bylo upoutat pozornost na to, že KUMST vzniká, že se bude otevírat a umí pomoct kreativcům různé profesní vyzrálosti.

Fáze 1: Vedeme tým KUMSTu k finální podobě strategických dokumentů

Nápad na veřejnou organizaci, která by podporovala lidi z kreativních odvětví, zraje už od roku 2013. Řada podkladů proto existovala z dřívějška: cílové skupiny, hrubá podoba vize, mise i strategie nebo projekční plán pro přestavbu budovy, ve které KUMST sídlí. 

Chyběly ovšem detaily. Například které typy kreativců chce KUMST podporovat přednostně? Konkrétně ve kterých oblastech kreativních průmyslů, kterých je desítka? Co od služby potřebují lidé, kteří s tvorbou začínají, a ti, kteří už mají své studio a zaměstnance?

Vytvořili jsme dva dokumenty, které konkretizovaly představy o nabídce.

 1. Ten první definoval, co KUMST chce a může jako instituce nabízet klientům. Aby je podpořil v tom, co potřebují – podle toho, jestli stojí teprve na začátku své kariéry, nebo už s dalšími lidmi budují firmu. 

 2. Druhý dokument popisoval kritéria pro výběr klientů. Protože KUMST je veřejná instituce spolufinancovaná z veřejných rozpočtů, nemůže své služby nabízet nahodile. Mezi výsledné parametry patří mimo jiné přínos podnikání v Jihomoravském kraji z hlediska inovativnosti, rozsahu či udržitelnosti.

Pojmenovaná kritéria, která v našich kreativcích hledáme, jsme začali ihned v praxi využívat – jak při posuzování potřeb prvních zájemců o konzultace s experty, tak při výběru z desítek přihlášek o prostory v KUMSTu. Právě pojmenovaná kritéria nám pomohla hledat drobné nuance a dodat tak naše služby lidem s velkým potenciálem pro změnu. Rozlouskli jsme společně, kam naše tvůrce chceme posunout, a vzniklý brand promise se stal důležitým navigačním prvkem pro doporučování vhodných aktivit těm správným tvůrcům.
Zdeňka Kujová KUMST principálka

Fáze 2: Přizpůsobujeme konzultační službu potřebám organizace i klientů

V druhé fázi jsme se zaměřili na klíčovou nabídku KUMSTu – konzultační podporu pro kreativní profesionály, která má za cíl podporovat podnikatelsky zkušenější kreativce v rozvoji jejich podnikání.

Už z dřívějška jsme znali všechny kroky, které musí klient dokončit, aby službou úspěšně prošel až do konce. Nyní jsme u každého kroku potřebovali najít způsob, jak ho koncipovat tak, aby:

 • odpovídal brandu KUMSTu,
 • reflektoval specifika cílové skupiny,
 • účelně do procesu zapojoval lidi ze dvou různých týmů.

Fáze 3: Tvoříme minimální verzi webu

Cílem webu bylo představit KUMST veřejnosti – odprezentovat základní služby a celkový záměr. Hlavní výzvou pak bylo najít jazyk, který bude srozumitelný a důvěryhodný pro všechny, ke kterým se kreativní hub snaží mluvit. 

Takovým člověkem může být jak nováček, který se v kreativních průmyslech teprve rozkoukává, tak ostřílený kreativec, který se nyní snaží přesunout do role lídra ve vlastní firmě. 

Vytvořili jsme prototyp webu a ten několikrát otestovali. Dobře jsme tak porozuměli tomu, jak si kreativci KUMST představují a jak (ne)chápou, v čem jim může pomoct. 

Na finální podobě webu se pak podílel široký tým:

 • V Pábení jsme tvořili rozložení stránek, textaci a realizovali jsme testování. 
 • Jozef Ondrík z grafického studia Pixle dodal grafickou podobu. 
 • Jiří Švadlenka z programátorského studia Creos web kodérsky rozpohyboval. 

Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami na webu https://www.kumstbrno.cz/

Při formování webu jsme stáli před otázkou: jak představit nabídku vzdělávání v oblastech podnikání lidem, kteří podnikat vlastně nechtějí ? Naše služby nám ale pomohli designéři polidštit a našli jsme názvosloví, které mluví stejnou řečí jako naši tvůrci. Vznikl štíhlý a minimalistický web, který je srozumitelný pro začínající tvůrce bez předchozích podnikatelských znalostí, tak i pro zaběhlé kreativce ve vedení studií, kteří potřebují poradit se specifickou výzvou. Kdo má zkušenosti se stavěním nového webu, určitě ocení, že ten náš byl spuštěn přesně v plánovaném termínu, i díky Pábení.
David Severa KUMST komunitní kurátor

Pomohli jsme na svět službě, která je přívětivá pro přímé uživatele i tým KUMSTu

Pomohli jsme ujasnit vizi projektu a implementovat ji do reality. 

 • Díky KUMSTu získali kreativci místo, kde se mohou rozvíjet a spolupracovat jak mezi sebou, tak s odborníky z jiných oborů – bez tlaku na exponenciální růst. 
 • Dostanou potřebnou podporu pro to, aby svou kreativitu vynakládali způsobem, který bude mít dopad a smysl.
 • Získají dovednosti a sebevědomí potřebné k tomu, aby si svou kreativní prací mohli vydělávat.

Líbí se vám naše práce?

Pojďme se pobavit, jak můžeme pomoct vám

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012