Mezinárodní firmě jsme pomohli
se změnou byznys modelu

W.A.G. payment solutions, a.s. hledá cesty jak skrze své mezinárodní působení ve 25 zemích světa přispět k udržitelnější nákladní dopravě. Našim úkolem bylo podpořit k této změně stovky zaměstnanců.

Výsledky spo-lupráce

  1. REDESIGN FIREMNÍCH HODNOT popisující přístupy a chování, které firma oceňuje a podporuje

  2. CULTURE BOOK A TOOLKIT, který pomáhá v pochopení směřování firmy a manažerům*kám dává ro ruky konkrétní nástroje na rozvoj týmů

  3. METODIKA WORKSHOPŮ pro určení týmových rolí a vizí, které se navzájem propojují

  4. INTERNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ určená na podporu jednotlivých výstupů

Firma vyrostla o stovky lidí. Mění jádro svého byznysu. A potřebuje udržet lidi na palubě

Eurowag je česká firma s pobočkami po celé Evropě. My jsme do ní přišli v období, kdy firma procházela velkou vnitřní změnou.

Za sebou měla extrémně rychlý růst a množství akvizic. 

Před sebou zase proměnu z dodavatele pohonných hmot pro kamionovou dopravu na mezinárodní technologickou společnost, která nabízí především služby – všechny, které logistické a spediční firmy potřebují, od automatizovaných plateb mýta po vratky DPH.

Naše práce měla za cíl zlepšit tok informací uvnitř firmy, pomoci k udržení společného směru a jedinečné kultury, díky které se ostatně Eurowag dostal tak daleko. 

Pro splnění  takových ambicí je zapotřebí firemní kulturu a společné záměry nejen dobře popsat a komunikovat, ale také vyvinout nástroje, které je budou denně připomínat a uvádět v život.

Zkrátka, je zapotřebí navázat na kulturu něco, co budou lidé opravdu používat při práci. Jedině tak se může povést, aby firemní vize nezůstaly jen vznosnými frázemi na papíře, tak jako tomu v mnoha korporátech bývá.

Do Eurowagu jsme přišli v době, kdy zásadně měnil své směřování a obsah svého podnikání. Není divu, že nejvíce iteracemi v průběhu projektu prošla formulace vize firmy

Výstupů je mnoho, z našeho pohledu jsou nejzajímavější metodiky workshopů

Na začátku byl výzkum toho, jak lidé o Eurowagu mluví a co potřebují, formulace cílů projektu, designové výzvy. Postupně jsme se dobírali k výstupům. Bylo jich mnoho, včetně přeformulování samotných hodnot pro lepší srozumitelnost a snazší použití, nebo třeba printových materiálů popisujících kulturu jako  Culture Book nebo Culture Manifesto.

Za nás stojí za zmínku především dva.

1. Metodika workshopů pro diskusi o vizi a hodnotách v týmech

Workshopy mají za cíl vyjasnit do konkrétnosti, co která hodnota znamená pro který tým. Protože „embrace change“ dozajista znamená jiné chování pro vývojáře a pro účetního. A stejně tak přeložit do jazyka konkrétních cílů a činů týmu velkou vizi Eurowagu. 

Ta musí být natolik abstraktní, aby pokryla všechny země, pobočky, týmy a pozice – mám-li se podílet na jejím dosažení, potřebuji ale nejdřív vědět, co to přesně znamená a vyžaduje ode mě, Marie Magdónové z oddělení Toll Operations.
 

Týmové workshopy pomáhají vyjasnit, co znamenají vize a hodnoty Eurowagu pro jednotlivá oddělení i pro konkrétní lidi

2. Online Culture Toolkit s návody na workshopy a další procesy

Jako rozhraní pro implementaci workshopů jsme zvolili kombinaci webinářů a online rozhraní, kterému říkáme Culture Toolkit. Postupně do něj ve velmi těsné spolupráci s lidmi z HR dodáváme tipy na další momenty v životě zaměstnance, kdy je dobré se k vizi a hodnotám vztáhnout – prozatím třeba jak si dávat feedback nebo jak nabírat nové lidi.

Výstupy jsme testovali s lidmi ve všech fázích hotovosti a ve všech úrovních hierarchie. Od formulací po hotový online toolkit:

Naše největší poučení na projektu? Kdo nebyl u procesu tvorby, pro toho je obtížné přijmout výstup nebo změnu v něčem natolik osobním, jako jsou hodnoty a vize jeho firmy. 

Procházeli jsme nekončícími koly testování jednoho každého výstupu, a to napříč firmou. I workshopy jsme zkoušeli v několika týmech, než jsme doladili metodiku. 

Testování pro nás ale nebylo jen způsobem, jak získávat informace a vylepšovat naše výstupy, ale taky důležitým prvkem naloďování lidí do projektu, advokacie, vysvětlování a předávání informací mezi vrstvami hierarchie.

S testováním výstupů nám velmi pomáhala skupina manažerů z Eurowagu – naši ambasadoři

Zajímavé je, že některé naše výstupy lidé u klienta ve skutečnosti nepoužili v té konkrétní podobě, v jaké byly, ale inspirovaly je k tomu otevřít nad nimi diskuse, které by nejspíš jinak neproběhly. A tak začali vytvářet své vlastní a stavět na nich dál. Projekt si začal žít vlastním životem a rozbíhat se po linkách, které jsme neplánovali. 

A to nám dává naději, že ke kontinuitě projektu už nejspíš nebudeme zapotřebí.

S Eurowagem jsme hodnotově na podobné vlně

Přestože je Eurowag známý hlavně jako prodejce nafty, jeho zájmem je udržitelnost, stejně jako naším. Vkládá energii do vývoje alternativních paliv, klíčovým produktem je efektivní přeprava čehokoliv kamkoliv. 

Ta znamená dobře naplánované jízdy, dobře využité kamiony, dobře dostupné služby pro velké spediční společnosti i pro malé lokální dovozce se dvěma dodávkami. Tedy žádné zbytečně spálené litry paliva. A taky méně vrásek na čele řidiče i dispečera.

Udržitelnost ale není jen environmentální téma. My jsme se snažili napomoci udržitelnosti Eurowagu i v lidské rovině. Aby zaměstnanci rozuměli změnám, viděli ve své práci smysl a zůstávali motivovaní. A dovedli spolu udržet a budovat pracovní prostředí, ve kterém jim všem bude dobře a tím pádem i snáz dosáhnou vize, ve které jim moc fandíme. 

Nic z toho, čeho jsme společně dosáhli, by nebylo možné bez Lucie Vrbové a Ilony Malé, dvou vřelých a schopných žen v oddělení HR. Ale taky bez podpory zakladatele a CEO Martina Vohánky nebo členů boardu. Díky za to.

„Tým v Pábení vnímám jako sehranou partu lidí, která si nepotrpí na velké řeči, které dnes můžete slyšet na nejrůznějších konferencích, ale je za nimi vidět kus poctivé práce. Osobě oceňuji jejich snahu držet vznikající materiály v rovině pochopitelné poslednímu zaměstnaci firmy. A v neposlední řadě musím vyseknout poklonu všem, se kterými jsem v Pábení spolupracovala – jmenovitě 2 dámy, se kterými jsme spolupracovali nejvíc – Jana Hřebecká a Nela Wurmová – za jejich flexibilitu přijmout změnu zadání v průběhu práce a neustále pozitivní náladu.“
Lucie Vrbová Internal Communication and Employer Branding

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012