Víme, jak dostat sociální inovace do praxe díky HCD designu

Pomůžeme vám v roli externích designérů*ek maximálně využít získanou dotaci z OPZ+ od MPSV

Získáte maximální designovou podporu

Společně zmapujeme, ve kterých oblastech potřebujete podpořit. Vy jste experty*kami na dané téma, my vám v roli inovačních designérů*ek pomůžeme celým projektem pro MPSV úspěšně projít. 

Z pohledu strategie vám usnadníme

 • zvládnout projektové plánování, aby vše klapalo a logicky navazovalo
 • udržet strukturu celého procesu, takže vždy budete přesně vědět, jakou fází procházíme, proč a kam směřujeme dál
 • mít na paměti, na co si během projektu dát pozor

Z pohledu designu zvládneme

 • definovat fáze inovačního procesu a na co se v nich soustředit
 • zvolit relevantní postupy a metody, které vás k cílům projektu dovedou
 • navrhnout podobu nové služby nebo její části
 • otestovat navrhované řešení a testování vyhodnotit

S podporou sociálních inovací máme bohaté zkušenosti. Podívejte se, s kým jsme již spolupracovali.

Zkonzultujte to s Markem. Nezávazně.
Ozvěte se Markovi a nasdílejte svůj záměr. Rád s vámi vše probere a třeba najdete i prostor pro společnou práci.

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012

Pomůžeme vám zodpovědět si nejdůležitější otázky každé fáze HCD procesu

Fáze inspirace
Mám designový záměr

 • Jak mám vlastně začít?

 • Jak se provádí designový výzkum?

 • Jak ověřovat, že mířím k cíli?

Fáze ideace
Vidím příležitost pro designové řešení

 • Co jsem vlastně vyzkoumal*a?

 • Jak mám vyhodnotit výzkumná data?

 • Jak mám data přetvořit do použitelných nápadů?

 • Jak dobře udělat prototyp?

Fáze implementace
Mám řešení sociální inovace

 • Jak inovaci uvedu do praxe?

 • Jak si ověřím, že to opravdu funguje?

 • Jak zajistím udržitelnost celého řešení?

Při práci jsme v kontaktu nejen s klienty ale i s dalšími zúčastněnými stranami inovačního projektu.

Se sociálními inovacemi máme roky zkušeností

V současnosti pracujeme s plzeňským Totemem a brněnskou Spondeou na dvou projektech OZP+ od MPSV a v minulosti jsme pomohli zrealizovat například tyto sociálně-inovační projekty:

Novou identitou a zpřehledněním nabídky jsme od rostoucí konkurence odlišili službu tísňové péče Života90, a tím posílili její finanční stabilitu.

S Unií porodních asistentek jsme našli nízkonákladový způsob, jak systematicky zlepšovat kvalitu péče o rodiny, které přišly o dítě v průběhu těhotenství a kolem porodu.

Jsme vyvážený tým s rozmanitými kompetencemi

Marek Mencl

Marek je tahounem celého Pábení, nejčastěji působí na projektech v roli komunikátora a je expertem na facilitaci (moderování) workshopů.

Matěj Malecha

Matěj je mozkem v Pábení. Ze své pozice lead designéra má přehled o všech našich projektech a poskytuje jim metodickou a konzultační podporu.

Lukáš Němec

Lukáš plní roli designéra služeb a jeho expertízou je UX neboli uživatelská zkušenost. Stará se o všechny grafické výstupy v Pábení.

Jarmila Bíšková

Jarmila je pečující oporou celého týmu, která pomáhá nám i klientům s celou administrativou. Mimo to je velmi šikovná facilitátorka aktivit.

David Novák

David je designérem služeb s hlubokými zkušenostmi v oblasti firemní kultury a transformace organizací. Korporátní svět je jeho rajón.

Michal Klaška

Michal designuje služby. Pochází z oblasti produktového designu a webdesignu a přináší týmu zkušenosti s projektovým řízením.

Kateřina Večerková

Kateřina designuje v Pábení služby. Její hlavní specializací je komunikace a marketing s přesahem do informačních technologií a interaktivity.

Pomůžeme váš projekt dotáhnout

Budeme spolehlivou podporou v rámci vašeho záměru. Jsme zvyklí na dlouhodobé spolupráce a máme zkušenosti s vedením a plánováním projektů postavených na HCD metodice.

Pojďme si říci, s čím vám můžeme pomoci

Marek Mencl 
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz

spojme se LinkedIN