Adaptovali jsme sociální start-up do podmínek, pro které nebyl původně navržen

Organizaci Cesta von CZ, z.s. jsme pomohli nastavit rituály a procesy potřebné pro hladké fungování v prostředí českých sociálně vyloučených lokalit.

O klientovi

Organizace Cesta von CZ se zaměřuje na posilování rodičovských kompetencí a na zmocňování rodin, které čelí výzvám generační chudoby v Moravskoslezském kraji.

Výstupy a výsledky čtvrtletní spolupráce

  1. PRŮVODCE PRO OMAMY, manuál který pomáhá se všemi fázemi poskytování péče maminkám a dítěti.

  2. PROCES HLEDÁNÍ NOVÉ LOKALITY, který popisuje jakým způsobem vybírat a otevírat nové lokality pro program.

  3. SADA NÁSTROJŮ A RITUÁLŮ pro každodenní fungování organizace.

Úvodní mapování situace a dílčích výzev

Jádrem programu jsou pravidelné týdenní lekce OMAMY (ženy z komunity) s maminkou a dítětem a rodičovský klub, který sdružuje všechny maminky zapojené do programu.

Navštívili a strávili jsme čas v lokalitách, kde už program běží. Mluvili jsme s Omamami, maminkami, seznámili jsme se s prostředním, ve kterém žijí.

Díky tomu jsme dokázali lépe pochopit a pojmenovat specifika českých vyloučených lokalit, abychom dokázali podpořit adaptaci programu do jiných podmínek, než pro které byl původně navržen. Poznali jsme klíčové aktéry, se kterými potřebujeme spolupracovat na změně, a pochopili jsme fundamentální potřeby jak maminek, tak i Omam.

To, že jsme během spolupráce vytvořili prostředí, ve kterém se všechny ženy, které jsou součástí Cesty von CZ, mohly potkat a měly v něj důvěru a otevíraly témata, která byla neviditelná, zapomínaná a velmi citlivá. To mi přijde opravdu důležité"

Eliška-Havla Pomyjová Designérka

Cesta k výsledkům a výstupům

Spolupráce trvala 4 měsíce. Po celou dobu jsme kladli velký důraz na vzájemnou blízkost a naslouchání. Brzy jsme zjistili, že službu nevylepšíme pouze zaměřováním se na samotný program, ale především systematickou podporou organizačního fungování.

Proto jsme se na pravidelných workshopech často soustředili na potřeby lidí, kteří službu utváří. Postupně jsme přicházeli například na to, jak si napříč organizací dávat průběžnou zpětnou vazbu, jak reagovat na nečekané změny nebo jak si v náročném terénu hlídat své osobní hranice.

Naprosto klíčovou rolí je žena z komunity - Omama. Původní metodický manuál pro tuto roli jsme doplnili o osobní příručku fungování v lokalitě, která pomáhá při komunikací s maminkami nebo připomíná, na co myslet při pořádání rodičovských klubů.

V rámci spolupráce s Cestou von CZ jsme záměrně používali takové nástroje, které po skončení naší spolupráce zvládnou lidé v organizaci používat svépomocí.

„Každá společně strávená chvíle byla nesmírně důležitá nejen pro cíle samotného projektu, ale i pro naše dlouhodobé fungování" - Katarína Nevrlá, rozvojová manažerka

Katarína nevrlá Rozvojová manažerka, Cesta von CZ, z.s.

Vzdělávání dětí jako cesta ven ze začarovaného kruhu generační chudoby

Chudobou a sociálním vyloučením je v České republice ohroženo každé sedmé dítě. Do těžkých podmínek se rodí děti, které mají již od narození posunutou startovací čáru. Nízká vzdělanost, vysoká nezaměstnanost, nevhodné bydlení a časté zdravotní potíže tvoří začarovaný kruh problémů, ze kterých je náročné vymanit se bez pomoci zvenčí.

1 týden podpory dítěte stojí 636 Kč
Podpořte finančně program Omama.

Program OMAMA můžete finančně podpořit skrze otevřenou dárcovskou výzvu na Darujme. 
Děkujeme, že vám záleží na podpoře dětí, které takto získají naději na lepší budoucnost.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a ze Státního rozpočtu ČR.

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012