Spolupráce s Česko.Digital: Příběh inkubačního procesu projektu #pohybjereseni

Příběh tříměsíčního designového procesu, který nás provedl od původní obecné představy technologického řešení ke konrétní strategii a sérii dílčích služeb.

Inkubátor jako reakce na podporu projektů s celospolečenským dopadem

Inkubátor reaguje na aktuální náročnou situaci, kdy vzniká spousta nápadů na digitální řešení společenských problémů, které ale nemají jasné zadání a nejsou připraveny na realizaci nebo jim chybí odborné vedení. To jim v rámci inkubátoru pomáhají zajistit právě expertní dobrovolníci z Česko.Digital.

Po spuštění inkubátoru s takto zaměřeným cílem bylo jasné, že chceme být jako Pábení jeho součástí. Dali jsme si za cíl v roce 2021 provést procesem alespoň jeden projekt. To se nám podařilo na podzim tohoto roku s týmem Sport 2.0 a Wanadoo, který se rozhodl pomoci rodičům a dětem, které trpí nadváhou. Společenský problém, který vlivem covidu a úbýtku přirozeného pohybu akceleroval.

Tříměsíční remote proces rozdělený do pěti fází

Dynamiku projektu určovala remote práce a designový přístup postavený na principech Human Centered Designu.

Postupovali jsme následovně:

1/ Onboarding týmu, očekávání a potřeby pro dobrovolnickou spolupráci

Zapojení členů organizace Česko.digital je zcela či částečně dobrovolnické, proto bylo důležité na začátku projektu namapovat nejen role, ale i hodnoty, postoje a očekávání jednotlivých členů týmu.

 • Pokládali jsme si otázky;
 • Proč na projektu pracuji, na co se těším?
 • Co si chci z projektu odnést? Nového naučit?
 • Co potřebuji od druhých lidí v týmu, aby se mi dobře pracovalo?

2/ Mapování problému, dopadu a klíčových partnerů

Na začátku procesu jsme se potýkali s častým jevem inovačních projektů — tým měl v hlavě konkrétní technologické řešení, ale neměl vyjasněno jaký problém řeší. 

Proto;

 • každý člen týmu popsal svůj nápad na řešení a následně ho “uložil do krabičky”, kterou jsme společně zavřeli a vrátili se k ni až v ideaci
   
 • pomocí metody Problem Statement postupně popsali
   
 • jaký problém řešíme detailně namapovali jádro problému a klíčové stakeholdery

3/ Designový výzkum zaměřený na motivace a potřeby lidí spojené s pohybem dětí

Během 2 týdnů jsme pod vedením Kamily Vaňkové realizovali štíhlý designový výzkum zaměřený na motivace a potřeby klíčových stakeholderů — rodičů.

Provedli jsme rešerši dat, posbírali kvantativní data a prohloubili naše poznání skrze sérii hloubkových rozhovorů.

Výsledkem designového výzkumu se stala persona a empatická mapa. Na základě těchto vstupů jsme pak společně v týmu popisovali klíčové vhledy, které jsme si odnesli do další fáze procesu. 

4/ Ideační workshop s cílem pojmenovat konkrétní koncept řešení

Oporou pro tvorbu zadání na ideační workshop jsme využili Influence Framework, který vychází z principů behaviorálního designu, a který popisuje;

 • stávající stav chování — jeho přínosy i nedostatky.
 • řešením požadovanou změnou chování a její případné negativní dopady a výhody.

Ideační workshop byl jediným kdy jsme nahradili Meet za společné setkání.

V průběhu jednoho dne jsme skrze individuální i týmovou práci došli ke konkrétní strategii a podobě aktivit, které podporují hlavní cíl — pohyb dětí.

5/ Strategické ukotvení rozvoje celé služby a akční kroky

Namísto jednoho velkého technologického řešení jehož vývoj by i ve štříhlé verzi zabral min. 12 měsíců je výsledkem celého procesu návrh 6 konkrétních aktivit, které lze v malém rozsahu bez větších nákladů realizovat a postupně se učit z jejich dopadu a přijmutí rodičů.

První výstupy tým očekává v prvních měsících roku 2022. Zhruba po půl roce ověřování a zpětné vazby se znovu vrátí k tématu technologického řešení — aplikace.

Pro potřeby strategického zárámování chování organizace a jednotlivých aktivit jsme využili Social Lean Canvas, který popisuje projekt z dopadového, uživatelského i provozního pohledu.

Velké Ď! za tuhle příležitost a milou spolupráci.

Na projektu pracovali;

 • Anežka Müller-support koordinátor
 • Zdenek Rak — project lead za sport 2.0 — sponzor projektu
 • Blanka Jeřábková-Metodologická náplň odborného/ sportovního obsahu, metodička
 • Kateřina Ottmarová- UX designerka
 • Kamila Vaňková — Research designérka
 • Tomáš Siegler — Sponzor projektu
 • Marek Mencl — Mentoring a Facilitace

za podpory komunity a leadership týmu celého Česko.digital

Líbí se vám naše práce?

Pojďme se pobavit, jak můžeme pomoct vám

Marek Mencl
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012