Hledáme designéra*ku
do Pábení

Chceme svou designérskou prací přispívat k tomu, aby Česko bylo místem pro důstojný život v mezích planety pro všechny.
A hledáme designér*ku se zaměřením na zodpovědné inovace,
který*á to má stejně.

Jsme designérské a inovační studio zaměřené na utváření odolných organizací a prosperujících služeb s respektem k potřebám lidí a planety. Věnujeme se inovacím v komerčním, neziskovém i veřejném prostoru.
Naší expertízou jsou zadání, na která neexistují zaručené recepty na úspěch.

aktuálně spolupracujeme

Ze zkušenosti víme, že se u nás nejvíc daří lidem, kteří:

 • chtějí své designérské kompetence a čas věnovat rozvoji projektů, které mají na prvním místě důstojný život všech lidí

 • jsou otevření novým tématům a práci v nových prostředích, protože pracujeme na zákazku v různorodých prostředích i sektorech

 • umí o své práci a jejich výsledcích mluvit a přesvědčit ostatní, ať už klienty*ky nebo odbornou veřejnost

 • vyhovuje jim samostatná práce a spolupráce v úzkém týmu převážně v remote režimu

 • preferují práci orientovanou na výsledek a dopad, namísto odbavování konkrétních přidělených úkolů

Podstatou naší práce jsou projektové spolupráce s firmami, nevládními organizacemi a veřejnými institucemi.
Co organizace, to jiné téma, jiné prostředí.
Většina projektů trvá od 3 do 12 měsíců.

Nyní například spolupracujeme s:

 • Kooperativou, se kterou jsme vyvinuli prevenční program s cílem pomoct obcím s adaptací krajiny na změnu klimatu,

 • TOTEMem, kde hledáme cesty jak uzpůsobit služby mezigeneračního centra pro potřeby budoucího seniorstva,

 • Spondeou, se kterou vyvíjíme novou službu zaměřenou na důstojný a spravedlivý rozvod, který bude mít co nejmenší dopad na děti.

Co obnáší práce na projektech v Pábení

Jsme úzký tým, takže spíš než specializaci podporujeme všeobecnou zdatnost. V kontextu projektů to nejčastěji znamená umět:

 • stanovit smysluplné cíle projektu, promyslet strategii postupu a vytvořit plán prací na 6 týdnů dopředu,

 • vymyslet mapovací nebo ideační workshop, připravit podklady a facilitovat setkání,

 • udělat rešerši, připravit výzkumný scénář, udělat nábor respondentů a provést hloubkové rozhovory,

 • na základě dat z rešerše a výzkumu naprototypovat možná řešení v digitálním i fyzickém světě,

 • vymyslet, jak nápad na řešení otestovat, připravit potřebné podklady a provést testování,

 • otestovaný nápad dostat do každodenního fungování organizace,

 • průběžně klientovi komunikovat postup prací a naslouchat jeho potřebám.

A protože je naše práce často zaměřená na změnu fungování společnosti, je důležité umět v přemýšlení i tvorbě akcentovat širší kontext a systémové souvislosti.

Samozřejmě nezvládáme všichni úplně všechno stejně dobře. Na projektech obvykle pracujeme ve dvou a povinnosti si mezi sebe dělíme.

Ve všech činnostech se nicméně snažíme průběžně zlepšovat — samostudiem i společnými vzdělávacími aktivitami. S rozvojem nám pomáhá kompetenční model a pravidelné 1:1 schůzky s Lead Designerem.

Nástroje pro svou práci čerpáme z designu služeb, systémového myšlení, behaviorální vědy, byznysové strategie a change managementu. Vedle toho se průběžně vzděláváme v tématech související s udržitelností, klimatickou krizí a sociální spravedlností.

Onboarding do Pábení

Nečekáme, že hned budete umět úplně všechno, ale s většinou ze zmíněných činností byste měl*a mít aspoň základní zkušenost.

Během prvních 6 týdnů budete mít čas na rozkoukání — méně projektové práce a možnost cokoli konzultovat se svým průvodcem*kyní. Máme vyzkoušeno, že plné osvojení role designéra*ky v Pábení trvá zhruba 6–12 měsíců.

Jak Pábení funguje jako organizace

Chytře kombinujeme hlubokou práci na dálku z domova či coworkingu s workshopy u našich klientů. Jsme rozmístění v Praze, u Trutnova a v Brně. V celém týmu se vidíme každý týden minimálně na pondělním online statusu, na kterém řešíme aktuální provozní věci i práci na projektech.

Osobně se vídáme na workshopech u klientů, nejčastěji v Praze a Brně, a jednou za 6 týdnů na společných osobních setkáních, při kterých obrážíme různá okresní města. Dvakrát do roka vyrážíme na vícedenní společnou chatu.

Náročnost práce kompenzujeme tím, že pracujeme jen 4 dny v týdnu.

Pracujeme na tom, abychom naslouchali a komunikovali nenásilně. Je pro nás důležitá otevřenost a rovnost, které dáváme přednost před mocenskými hrami. Finance, strategická rozhodnutí a další provozní věci řešíme v celém týmu.

Pro každodenní práci používáme Basecamp, Miro, Zoom a Google Apps.

Hledáme pokorného člověka s ambicí

V Pábení chceme organizacím pomáhat dostávat udržitelnost do jádra svého fungování — zatímco ve většině organizací zůstává udržitelnost na okraji zájmu.

Vpřed nás pohání ambice to změnit. Před vyhořením nás pak chrání pokora plynoucí z vědomí, že se jedná o obrovskou změnu, která se nestane hned.

Hledáme člověka, který to bude mít stejně jako my.

Chcete být v Pábení?

Napište nám na adresu matej@pabeni.cz

 • Do emailu vložte odkaz na max. 15minutové video,
  ve kterém se nám představíte, přiblížíte nám proč vás nabídka spolupráce zaujala, co vám v práci pomáhá, co brzdí a odprezentujete vaše zkušenosti z jednoho projektu, na kterém jste v poslední době pracoval*a. 

 • Na video se podívá každý*á člen*ka Pábení a pokud se ukáže, že se potkáváme v očekávání, zavolá si s vámi Matěj. Proberete veškeré další detaily: termíny, zkušebku, pracovní nástroje, plat atd.

 • Na závěr budete mít možnost se potkat online s celým týmem. Když si to všechno sedne jak má, dáme vám nabídku spolupráce,

Těšíme se.
Celý tým Pábení