CSR jako byznys model

Dostaňte odpovědnost a udržitelnost do služeb a produktů, které prodáváte svým zákazníkům. Cesta vede přes partnerství s dalšími organizacemi, change management, dobrý design a čísla.

Když chcete udržitelný a zodpovědný byznys model,
čekají vás těžkosti

Strategie neumožňuje propojování CSR s core byznysem

Pokud nejsou interní stakeholdeři zapojení do procesu, nepodaří se projekt prosadit

Udržitelné projekty vyžadují vysoké vstupní investice

Legislativní regulace dávají pocit, že firma „dělá dost“

Nekonzistentnost aktivit a komunikace narušuje uvěřitelnost brandu

Změna zákaznického chování je složitá

Jak tyto těžkosti překonávají CSR manažeři?

Hosté a hostky, které jsme si pozvali na setkání 13. 4. 2021, mluvili o své zkušenosti – jak se jejich aktivity dostávaly postupně do jádra byznysu a jak CSR oddělení nabývalo na relevanci pro všechny ostatní kolegy ve firmě.

Jak toho dosáhly týmy z Kooperativy, Lidlu, O2 a IKEA
 

CSR dostanete do jádra podnikání pomocí 3 základních principů

Utvářejte silná partnerství 

Know how o ekologii nebo sociálních otázkách se hromadí v nevládních
i veřejných organizacích. A ty dnes hledají efektivní cesty, jak je předávat.

Využívejte sílu change managementu

Zavést prvky udržitelnosti do podnikání je vždycky změna. Její prosazení má svá pravidla a postupy.

Hledejte cestu
k dobrému designu

Komplexita vašeho projektu je velká. Vlivy jsou ekonomické, sociální a ekologické. Se systematickým zpracováním pomůže Design Thinking.