Bez balastu: 12 textů o udržitelnosti, inovacích a strategii

Bez balastu je soubor 12 textů, které mezi lety 2020–2023 napsal Matěj Malecha pro náš newsletter. Úvahy, které v nich zaznívají, mají ale delší životnost než jeden odeslaný e-mail, a proto jsme se rozhodli jim dát trochu méně pomíjivou podobu.

Témata jsou roztříděna do třech kapitol:

  • Udržitelnost. V čem se transformace k udržitelnému fungování společnosti podobá éře digitalizace – a v čem se liší?

  • Inovace. Jaký typ inovací představuje opravdové výzvy dnešní doby a čím by měly být motivované, pokud ne ziskem?

  • Strategie. Jakou roli hraje nejistota ve strategickém rozhodování a jak se s ní dá pracovat?

Důležitým společným rysem všech členů a členek Pábení je zvídavost: takřka nutkavá potřeba neustále vstřebávat nové informace. Co přesně Pábení dělá, jakým směrem kráčí a co považuje za důležité, se den za dnem mění s tím, jak Pábitelé a Pábitelky nasávají nové vjemy. Zrcadlí se v tom naše tendence koukat se do budoucnosti a prošlapávat cestu vpřed. Jenže aby se z prošlapávání nestala jen sisyfovská dřina beze smyslu, je důležité se občas ohlédnout a připomenout si, odkud kam kráčíme a kolik už jsme toho ušli.

Matěj Malecha
autor textů a Lead Designer v Pábení

Designér služeb, který rád kriticky reflektuje designérskou a byznysovou praxi. Absolvoval Studia nových médií na Univerzitě Karlově, kde mimo jiné našel zalíbení ve filozofii techniky. V Pábení se kromě klientských projektů věnuje metodické podpoře a kompetenčnímu rozvoji týmu.

Bez balastu je vytištěno zodpovědně

Realizaci výtisků zajistila společensky zodpovědná Tiskárna Broumov, která svým podnikáním přispívá rozvoji svého regionu.

K výrobě byl použitý recyklovaný papír s certifikací PEFC z šetrného lesního hospodářství.

Publikace je pouze černobílá a tištěná postupně po malých nákladech.

Výtisk dáme každému, kdo podpoří dobročinné aktivity

Bez balastu distribuujeme bezplatně. Budeme ale rádi, když finančně podpoříte některou z organizací, které svou činností podporují důstojný život obyvatel*ek Česka.

Pro energie bez exekucí díky Institutu prevence a předlužení.

Pro důstojnou a pravidelnou stravu každý den díky Potravinovým bankám.

Pro spravedlivé podmínky vedoucí k rovným příležitostem.

Napište nám, kterou sbírku jste podpořili a výtisk Bez balastu je váš

2 kroky pro objednání Bez balasu:

1/ Podpořte jednu z organizací, ideálně částkou alespoň 500 Kč.

2/ Na mail matej@pabeni.cz napište:

  • kterou organizaci jste podpořili ( + přiložte potvrzení o platbě),

  • jestli chcete výtisk poslat poštou, nebo si ho vyzvednout osobně,

  • adresu, pokud chcete Bez balastu poslat poštou.

Osobní odběr je možný na Praze 7, nebo v Brně-střed.

Děkujeme
Tým Pábení