Vytváříme zodpovědné služby a organizace s cílem dobrého života v mezích planety.

Pábení - designérské a inovační studio

Postavili jsme Prevenční program pro odolnější krajinu, skrze který pojišťovna investuje do systémových změn potřebných pro to, aby se pojistnému byznysu dařilo i v budoucnu.

Příspěvkové organizaci s dlouhou tradicí jsme pomohli k cestě za respektující institucí. V průběhu dvouletého strategického plánování jsme ve spolu-práci se Zoo Brno vytvořili základ pro její dlouhodobý a udržitelný rozvoj k instituci 21.století.


Adaptovali jsme sociální start-up do podmínek, pro které nebyl původně navržen. Pomohli jsme nastavit rituály a procesy potřebné pro hladké fungování v prostředí sociálně vyloučených lokalit.

Ve spolu-práci proměníme vaše cíle udržitelného rozvoje na výsledky

Objevujeme příležitosti, jak udržitelným způsobem podporovat prosperitu vaší organizace. Odvážné vize naplňujeme po malých krocích, které vám přinesou výsledky bez velkého riskování.

Design organizací
Vytváříme odolné organizace a fungující týmy respektující potřeby zaměstnanců, klientů, dodavatelů i životního prostředí.

Potřebujete vytvořit a uvést v život strategii udržitelného rozvoje
pro vaši firmu či organizaci?

  • Chcete objevovat způsoby, jak vytvářet zisk vaši firmy
    zodpovědným a udržitelným způsobem?

Potřebujete si pod vedením průvodce vyjasnit směřování
vašeho týmu či celé organizace?

Design služeb
Navrhujeme finančně prosperující služby, které přináší hodnotu uživatelům a zároveň mají pozitivní dopad na společnost i klima.

Potřebujete posílit stávající
nebo vytvořit nový byznys model?

Potřebujete lépe pochopit své zákazníky
a objevit nové příležitosti?

Chcete vylepšit stávající službu tak,
aby lépe naplňovala vaše finanční či nefinanční cíle?

Chcete posílit inovační kompetence vašeho týmu
z oblasti designu udržitelných služeb?

ZVEME VÁS NA DRUHÝ ROČNÍK MINIKONFERENCE 3 TVÁŘE SPRAVEDLIVÉ TRANZICE.

V LETOŠNÍM ROCE NA TÉMA PRÁCE A JEJÍ UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě

Propojujeme analytické myšlení s kreativitou a emaptií. Společně najdeme vaši cestu k prosperitě, která povede přes omezování spotřeby zdrojů a podporu důstojného života lidí. 

zleva: designérka služeb & facilitátorka Martina Pařízková, designér služeb & grafik Lukáš Jan Němec, designér služeb a organizací Matěj Malecha, výzkumnice a facilitátorka Jarmila Bíšková, designér organizací & facilitátor Marek Mencl.

Naší ambicí je pomoct vám splnit finanční cíle a zároveň vytvářet podmínky pro dlouhodobou prosperitu naší společnosti.

V naší práci proto aktivně hledáme příležitosti, jak podporovat obnovu přírodních zdrojů i lidských sil.

Od roku 2015 nacházíme praktické využití našich vědomostí z oblasti designu služeb, cirkulární ekonomiky, behaviorální vědy, change managementu, byznysu a systémového myšlení.  

Dlouhodobě také rozvíjíme naší znalost environmentálních a sociálních témat – samostudiem i ve spolupraci s odborníky.

Víme, kudy vede vaše cesta k prosperitě
Pojďme najít cestu ke spolu-práci

Marek Mencl
co-founder & designér
marek@pabeni.cz
+420 774 444 012

Spolu-pracujeme s organizacemi napříč sektory i obory.
Od roku 2015 máme za sebou více než 100 dokončených projektů z oblasti byznysových, sociálních a klimatických inovací.

Utváříme a jsme členy skupin, které usilují o pozitivní změny.
Přidejte se