Organizacím pomáháme stát se hybnou silou užitečných změn

Naše nedávné spolupráce

Dáme vám strukturovaný
proces a data pro
rozhodování

Diskuze o ničem
nahradíme debatou nad
odmakanou prací

Odnesete si užitečné
výstupy i kus našeho
know-how

NA KONCI SRPNA POŘÁDÁME DISKUZI
Co si představit, když se řekne udržitelnost?

Přínos naší práce slovy klientů


Na svět se díváme
zeširoka

Potřeby jednotlivce, rámec kvartálu a metriku zisku respektujeme, jen když to není na úkor zdravé společnosti a planety.

NAŠE VIZE

Sami si klademe 3 velké otázky

Přibližují, co naše vize znamená pro komerční, veřejný i neziskový sektor. A jak chceme pomoct s hledáním odpovědí.

NAŠE VELKÉ OTÁZKY

Sdílíme myšlenky a otevíráme nová témata