Společně pro důstojný život

Ohrožené skupiny obyvatel Česka čelí bezprecedentnímu zvyšování životních nákladů. Podpořte společně s námi prosím neziskové organizace, které těmto lidem každý den pomáhají. 

Skokový nárůst základních životních nákladů potřebných pro zajištění jídla, platby energiií a bydlení nejvíce ohrožuje nízkopříjmové skupiny - samostatně žijicí důchodce, samoživitele*ky, ale i mladé rodiny s rodičem pečujícím o dítě v domácnosti. 

Z dlouhodobě sledovaných dat Českého Rozhlasu a PAQ Research vidíme, že; 

  • Čtvrtina lidí s nízkým vzděláním, z chudších regionů a samostatně žijící důchodců žije v příjmové chudobě - lidé kteří mají měsíční příjem nižší než 14.782 Kč. 
     

  • Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na 16 % v polovině roku 2022 - dále se tedy prohlubuje. 

  • Průměrná domácnost dává v listopadu 2023 za bydlení 31 % svých příjmů, což je o 8 procentních bodů více než na podzim 2021. Výdaje za bydlení a potraviny se nyní pohybují okolo 49 % příjmů, zde se jedná o nárůst o 6 procentních bodů od podzimu 2021

  • 37 % domácností se po zaplacení všech měsíčních výdajů ocitá na nule či pod ní
     

  • Čtvrtina domácností je výrazně zatížena náklady na bydlení – dávají na bydlení více než 40 % svých příjmů.

Podpořte finačním darem neziskové organizace,
které těmto lidem každý den pomáhají

Děkujeme
Tým Pábení