Kurz: Udržitelnost jako inovační mindset

Nastartujte svoje přemýšlení
o udržitelném podnikání a inovacích.

25. 1. 2024 Praha | 8. 2. 2024 Brno

3 roky zkušeností koncentrovaných
do 1 intenzivního dne

Náměty, jak udržitelnost dostat z periferie
do jádra podnikání

 • Pro inovátory*ky, kteří chtějí posunout svoje kompetence

Ukážeme vám, jak proměnit
udržitelné výzvy v konkrétní příležitosti

Cílem kurzu je ukázat vám, jaké všechny výzvy jsou s tématem udržitelnosti spojeny – a nabídnout vám mentální modely, které vám pomohou výzvy proměnit v příležitosti.

Obsah kurzu rámují 3 kritéria udržitelné inovace:

 1. Přispívá k dosažení cílů udržitelné transformace

 2. Minimalizuje svůj negativní dopad

 3. Maximalizuje svůj pozitivní dopad

V průběhu dne detailně rozebereme každé kritérium:

 1. Co si představit pod cíli udržitelné transformace?

 2. Co všechno má vliv na podobu a intenzitu dopadu služby nebo produktu?

 3. Jak s cíli udržitelné transformace a dopadem pracovat v rámci inovačního procesu?

Během dne nebudete jen poslouchat. Příležitost bude k tiché reflexi svých i cizích zkušeností, formulaci vlastních myšlenek a otázek i k živé diskuzi s ostatními účastníky.

O čem se na kurzu bavit nebudeme

 • Stávající a chystaná ESG legislativa (CSRD, CSDD)

 • Měření a reportování udržitelných metrik

 • Udržitelné certifikace (ISO, B-Corp)

 • Designové myšlení a základy inovačního procesu

 • Počítání business casů

 • Dílčí nástroje typu Sustainable Business Model Canvas

 • Proměna pracovní náplně u konkrétních rolí v organizaci

Kurz je vhodný pro produtkové manažery*ky, designéry*ky
a inovátory*ky všeho druhu, kteří chtějí posunout svoje kompetence a zvýšit dopad svého snažení v oblasti udržitelnosti.

Vybrat si můžete ze dvou termínů celodenního setkání od 9.00 do 16.00:

 • 25. 1. v centru Prahy

 • 8. 2. v centru Brna

Přesnou lokaci upřesníme.

Vstupné 2 990 Kč, 3 990 Kč a 4 990 Kč. Vybírat můžete dle vašich možností a ochoty nás podpořit. Fakturu vám vystavíme po skončení kurzu dle vaší spokojenosti.

Omezená kapacita 12 učastníků*nic / kurz. V úzkém kruhu budeme mít dostatek prostoru pro sdílení i diskuzi.

Potřebujete se na něco skrze registraci kurzu zeptat?
Ozvěte se Markovi Menclovi na marek@pabeni.cz nebo 774 444 012

Kurzem vás provede Matěj Malecha

Designér služeb se zájmem o udržitelnost. Hlavní tvůrce workshopové aktivity Kompas udržitelného podnikání, se kterou v soutěži Best in Design 2023 získal 1. místo v kategorii Service Design. V rámci Pábení se stará o kompetenční rozvoj a metodickou podporu týmu.

Své myšlenky a úvahy o širších souvislostech designérské práce pravidelně sdílí v newsletteru 6týdeník. Výběr 12 nejzajímavějších textů o udržitelnosti, inovacích a strategii je k dostání v tištěné podobě pod názvem Bez balastu.