Udržitelnost jako inovační mindset

Kurz pro všechny, kteří chtějí svou prací posouvat svět blíže k udržitelné budoucnosti – ale neví jak.

3 roky zkušeností koncentrovaných
do 1 intenzivního dne

Náměty, jak udržitelnost dostat z periferie
do jádra podnikání

 • Pro inovátory*ky, kteří chtějí posunout svoje kompetence

Registrace je nezávazná a slouží k vyjádření zájmu. Konkrétní termín konání kurzu stanovíme podle možností přihlášených účastníků a účastnic.

Ukážeme vám, jak proměnit
udržitelné výzvy v konkrétní příležitosti

„Stávající problémy nemůžeme řešit v rámci stejné úrovně myšlení, ve které jsme je vytvořili.“ – Albert Einstein

Nezamýšleným důsledkem inovací za posledních 200 let je ekologický rozvrat a rostoucí společenské nerovnosti. Pokud se máme proinovovat ke zdravé planetě a stabilní společnosti, musíme změnit způsob, jakým přemýšlíme o inovacích.

Na kurzu během 1 dne načerpáte přes 3 roky zkušeností. Překreslíte své myšlenkové mapy a osvojíte si nové mentální modely. Ukotvíte a dáte směr svému přemýšlení o tom, co znamená udržitelná inovace.

Řeč bude o tom:

 • k čemu jsou na světě inovace,

 • jak poznat, co je a není udržitelná inovace,

 • a jak se od teorie posunout k praxi.

  Během dne nebudete jen poslouchat. Příležitost bude k tiché reflexi svých i cizích zkušeností, formulaci vlastních myšlenek a otázek i k živé diskuzi s ostatními účastníky.

Ohlasy účastníků

„Intenzivní vhled do problematiky udržitelných inovací, doplněný řadou odkazů, ve kterých mohu jít hlouběji. Spousta pro mě nových konceptů, které byly dobře (návazně logicky) a srozumitelně vysvětleny.“

„Je vidět, že Matěj strávil přemýšlením i praktickou prací s tímto tématem už nějaký čas a skvěle svoje zkušenosti předává dále. Velmi cenný je i rozsáhlý prostor pro diskusi s ostatními účastníky, který kurzu dodává nový rozměr.“

„Cítim sa inšpirovaná a viem, ako tieto veci používať nad rámec ‚udržateľných‘ produktov.“

O čem se na kurzu bavit nebudeme

 • Stávající a chystaná ESG legislativa (CSRD, CSDD)

 • Měření a reportování udržitelných metrik

 • Udržitelné certifikace (ISO, B-Corp)

 • Designové myšlení a základy inovačního procesu

 • Počítání business casů

 • Dílčí nástroje typu Sustainable Business Model Canvas

 • Proměna pracovní náplně u konkrétních rolí v organizaci

Kurz je vhodný pro produtkové manažery*ky, designéry*ky
a inovátory*ky všeho druhu, kteří chtějí posunout svoje kompetence a zvýšit dopad svého snažení v oblasti udržitelnosti.

V Praze, Brně nebo kdekoli jinde, kde se najde 5–8 zvědavých lidí. :)

Vstupné 2 990 Kč, 3 990 Kč a 4 990 Kč. Vybírat můžete dle vašich možností a ochoty nás podpořit. Fakturu vám vystavíme po skončení kurzu dle vaší spokojenosti.

Omezená kapacita 8 učastníků*nic / kurz. V úzkém kruhu budeme mít dostatek prostoru pro sdílení i diskuzi.

Registrace je nezávazná a slouží k vyjádření zájmu. Konkrétní termín konání kurzu stanovíme podle možností přihlášených účastníků a účastnic.

Potřebujete se na něco skrze registraci kurzu zeptat?
Ozvěte se Matějovi Malechovi na matej@pabeni.cz nebo 734 440 852

Kurzem vás provede Matěj Malecha

V posledních 6 letech spolupracoval s různými firmami, neziskovými a veřejnými organizacemi na projektech, které jim pomohly oslovit novou cílovou skupinu zákazníků/klientů nebo zlepšily vnitřní sladění, procesy a/nebo strategii.

Poslední 3 roky se zaměřuje na udržitelnost na organizační úrovni jak z hlediska provozu, tak obchodních modelů.

Je hlavním tvůrcem workshopové aktivity Kompas udržitelného podnikání, se kterou v soutěži Best in Design 2023 získal 1. místo v kategorii Service Design.

Kromě práce s klienty také dohlíží na rozvoj dovedností a schopností týmu inovačních designérů v Pábení.