Udržitelnost jako inovační mindset

Nastartujte svoje přemýšlení
o udržitelném podnikání a inovacích.

V říjnu a v listopadu. Osobně v Praze a Brně.

3 roky zkušeností koncentrovaných
do 1 intenzivního dne

Náměty, jak udržitelnost dostat z periferie
do jádra podnikání

 • Pro inovátory*ky, kteří chtějí posunout svoje kompetence

Kurz jsme podrobili ostrému testu za účasti týmu Pábení a několika inovátorů a inovátorek zvenčí.
A dopadlo to skvěle!

Do kurzů vybíráme pouze 24 účastníků*nic.
Registrace končí v sobotu 30.září.

Klíčem k udržitelným inovacím
jsou nové mentální modely

Inovační proces je výprava do neznáma. Neexistuje žádná mapa, která by vás dovedla do cíle. Cestu vpřed si musíte prošlapat vlastními silami. A jediné stálé, čeho se můžete držet, je směr.

Jak ale poznat správný směr, když neznáte cílovou destinaci? Pomohou mentální modely.

Skvěle to ilustruje příběh Kryštofa Kolumba. Chtěl najít kratší cestu do Asie a objevil Ameriku. Co bylo klíčem k jeho úspěchu?

 1. Nahradil starý mentální model za nový: placatou Zemi za kulatou. Doslova se na svět podíval novýma očima.

 2. Pochopil, jaká příležitost z nového mentálního modelu vyplývá: že plavbou na západ nepřepadne přes okraj planety, ale dostane se k „protější“ pevnině.

 3. Objevil Ameriku. Ne proto, že by to plánoval nebo od začátku věděl, kam dorazí, ale protože díky novému mentálnímu modelu vyrazil správným směrem.

Díky kurzu si osvojíte nové mentální modely, díky kterým budete schopná*ý vytyčit a udržet správný směr při svých cestách
za udržitelnými inovacemi.

Ukážeme vám, jaké všechny výzvy jsou
s tématem udržitelných výzev spojeny

Cílem kurzu není předat vám konkrétní sadu nástrojů nebo jednoznačný pracovní postup, ale ukázat vám, jaké všechny výzvy jsou s tématem udržitelnosti spojeny – a nabídnout mentální modely, které vám pomohou výzvy proměnit v příležitosti.

Obsah kurzu rámují 3 kritéria udržitelné inovace:

 1. Přispívá k dosažení cílů udržitelné transformace

 2. Minimalizuje svůj negativní dopad

 3. Maximalizuje svůj pozitivní dopad

V průběhu dne detailně rozebereme každé kritérium:

 1. Co si představit pod cíli udržitelné transformace?

 2. Co všechno má vliv na podobu a intenzitu dopadu služby nebo produktu?

 3. Jak s cíli udržitelné transformace a dopadem pracovat v rámci inovačního procesu?

Během dne nebudete jen poslouchat. Příležitost bude k tiché reflexi svých i cizích zkušeností, formulaci vlastních myšlenek a otázek i k živé diskuzi s ostatními účastníky.

DOPOLEDNÍ BLOK (9.00–12.00)

 • Udržitelnost jako inovační mindset

 • Možné podoby udržitelné transformace
  a její cíle

 • Případová studie: Použití systemického designu v inovačním procesu

ODPOLEDNÍ BLOK (13.00–16.00)

 • Podoby negativního dopadu
  a jak ho minimalizovat

 • Podoby pozitivního dopadu
  a jak ho maximalizovat

 • Společná reflexe a individuální pojmenování dalších kroků

Trénink je vhodný pro produtkové manažery*ky, designéry*ky a inovátory*ky všeho druhu, kteří chtějí posunout svoje komeptence a zvýšit dopad svého snažení v oblasti udržitelnosti.

Vybrat si můžete ze dvou termínů. 18.10 v centru Prahy, 23.11 v centru Brna - přesnou lokaci upřesníme.

Vstupné 2 990 Kč, 3 990 Kč a 4 990 Kč. Vybírat můžete dle vašich možností a ochoty nás podpořit. Ručíme za kvalitu - za kurz zaplatíte až po jeho skončení a pouze v případě vaši spokojenosti.

Omezená kapacita na 12 učastníků*nic / kurz. Chceme podpořit maximální pestrost složených skupin, proto budeme účastníky*nice vybírat dle vyplněné registrace. Registrace příjmáme do soboty 30.září.

Potřebujete se na něco skrze registraci kurzu zeptat?
Ozvěte se Markovi Menclovi na marek@pabeni.cz nebo 774 444 012

Kurzem vás provede Matěj Malecha

Designér služeb se zájmem o udržitelnost. Hlavní tvůrce workshopové aktivity Kompas udržitelného podnikání, se kterou v soutěži Best in Design 2023 získal 1. místo v kategorii Service Design. V rámci Pábení se stará o kompetenční rozvoj a metodickou podporu týmu.

Své myšlenky a úvahy o širších souvislostech designérské práce pravidelně sdílí v newsletteru 6týdeník. Výběr 12 nejzajímavějších textů o udržitelnosti, inovacích a strategii je k dostání v tištěné podobě pod názvem Bez balastu.