Jak můžeme zpřístupnit služby veřejného sektoru?

Jedna ze 3 velkých otázek, které si klademe. Chcete vědět proč? Čtěte náš manifest

Česká státní správa i veřejný sektor čelí důležitým výzvám

Digitalizace
a zjednodušování
procesů

Efektivita
a naslouchání
potřebám lidí

Zavádění změn
i přes těžkosti

Lidem z veřejného sektoru pomáháme hledat odpovědi na palčivé otázky

Jak být v lepším kontaktu s lidmi tam venku a reagovat na to, že se mění jejich potřeby?

Ať už jsou to občané, studenti, firmy nebo třeba nevládní organizace.

Lidé jsou angažovanější a také zvyklí řešit všechno online. Pomůžeme vám porozumět situaci uživatelů a narovnat nesoulad mezi jejich potřebami a potřebami státu nebo vaší organizace.

Pomohli jsme lidem, kteří mají na starosti celoživotní vzdělávání, zorientovat se ve svých klientech i na trhu. U některých jsme tak otevřeli téma, jaké nové kurzy a služby v dnešní době nabízet v kontextu proměňujících se potřeb.

Jak nastavovat služby a komunikaci srozumitelně a přehledně?

Ať každý ví, s čím za kým chodit, a zaměstnanci nejsou zbytečně zahlcení.

Upravíme společně služby, procesy nebo komunikaci, ať lidem lépe slouží a přitom ať je v nich dobře i vám. S veškerým respektem ke komplexitě aparátu a k tomu, že ne všechno je možné.

Optimalizovali jsme klíčovou službu tak, aby jednak odrážela hodnoty JICu a směr, kterým se chce profilovat, jednak reagovala na potřeby jihomoravských firem.

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Jak co nejméně bolestně překonávat odpor ke změnám vevnitř aparátu i v myslích lidí?

Pomůžeme vám získat pro nové myšlenky další lidi uvnitř organizace a snižovat jejich frustraci ze změny.

Podle HCD vzniká v Brně služba sociálního bydlení pro lidi ohrožené bezdomovectvím a alkoholismem.

Jak se přizpůsobit trendu digitalizace? A jak efektivně nakládat s limitovaným množstvím zdrojů, které máme?

Digitalizace je příležitost, jak zlepšit nakládání se zdroji. Do online prostředí se navíc přesouvají i cílové skupiny, propagace i přímé akce.

Díky designérskému pohledu vám pomůžeme zpružnit procesy, lépe pracovat na workshopech a efektivněji využívat zdroje.

Když se nám budete chtít dívat pod ruce, naučíme vás principy designového myšlení – ať to příště svedete bez nás.

Díky tomu, že porodní asistentky provádíme procesem „učící se organizace“ a důsledně reflektujeme společný vývoj nové služby, byla UNIPA schopná velmi rychle sama vytvořit podpůrnou službu pro ženy rodící během pandemie COVID-19.

Pojďme se poradit o tom, jak společně lépe zpřístupníme i vaše služby

BRNO

Minská 194/30
616 00 Brno

PRAHA

Nad Olšinami 448/5
100 00 Praha 10