Jak můžeme rozvinout roli
neziskových organizací v ČR?

Jedna ze 3 velkých otázek, které si klademe. Chcete vědět proč? Čtěte náš manifest

Nevládní organizace kolem nás nejčastěji potřebují...

Pružnější
fungování a byznysové
přemýšlení

Stabilní financování a
nové zdroje prostředků

Lepší přijetí
veřejností a užitečná
partnerství

Lidem z neziskové sféry
pomáháme hledat odpovědi na palčivé otázky

Jak vysvětlovat svůj přínos společnosti, zjišťovat dopad činnosti a dále ho zvyšovat?

Zformulujeme s vámi vizi a hodnoty organizace a najdeme
efektivní způsoby, jak je naplňovat i komunikovat.

Na společném dvoudenním výjezdu jsme lidem z Hnutí DUHA pomohli jasně pojmenovat hodnoty a vyjasnit si „brand positioning“. Aby o sobě Hnutí mluvilo srozumitelně.

Jak využít toho, že firmy mají svou CSR politiku a někdy i přebírají roli nevládních organizací?

A jak navazovat užitečná partnerství s cílem překonávat leckdy uměle vytvářenou propast mezi „sluníčkáři“ versus „zaprodanci kapitalismu“?

Pomůžeme vám lépe porozumět „druhé straně“. Ať už je to vaše cílovka, dárci, zákonodárci, nebo jiná část organizace.

Udělali jsme průzkum vnímání značky mezi dárci, dobrovolníky, ale i partnery nebo novináři. Přinesl Nesehnutí náměty, jak svým cílovkám lépe zpřístupnit řešená témata a jak být srozumitelnější.

Jak posílít finanční stabilitu organizací?

Vytvoříme společně s vámi nové služby, produkty nebo kampaně. Díky následování designového procesu budou mít skutečný dopad.

Ať vyvíjíte služby a cílíte svou pomoc s důsledným porozuměním potřebám lidí, chování společnosti i nastavení systému.

Podle HCD vzniká v Brně služba sociálního bydlení pro lidi ohrožené bezdomovectvím a alkoholismem.

Pomocí Rapid Prototyping jsme vytvořili komerční produkt – balíček „Směs pro les“, který Duze pomohl oslovit lidi mimo svůj běžný okruh dárců.

Přečíst případovku

Jak se přizpůsobit trendu digitalizace? A jak efektivně nakládat s limitovaným množstvím zdrojů, které máme?

Digitalizace je příležitost, jak zlepšit nakládání se zdroji. Do online prostředí se navíc přesouvají i cílové skupiny, propagace i přímé akce.

Díky designérskému pohledu vám pomůžeme zpružnit procesy, lépe pracovat na workshopech a efektivněji využívat zdroje.

Když se nám budete chtít dívat pod ruce, naučíme vás principy designového myšlení – ať to příště svedete bez nás.

Díky tomu, že porodní asistentky provádíme procesem „učící se organizace“ a důsledně reflektujeme společný vývoj nové služby, byla UNIPA schopná velmi rychle sama vytvořit podpůrnou službu pro ženy rodící během pandemie COVID-19.

Pojďme se poradit o tom, jak můžeme
pomoci rozvinout roli vaší neziskové organizace

BRNO

Minská 194/30
616 00 Brno

PRAHA

Nad Olšinami 448/5
100 00 Praha 10