Jsme designeři, kteří svojí prací přispívají k proměně celých sektorů

Výsledky naší práce musí dobře sloužit klientovi, ale také respektovat principy udržitelnosti: zdravé finance, zdraví lidé a zdravá příroda.

Zvyšujeme odolnost organizací vůči nečekaným událostem

Přicházíme s nápady, které šetří rozpočet, nervy a životní prostředí

Nebojíme se vykročit z davu a prozkoumávat nové příležitosti

Klademe si 3 Velké otázky. Každá popisuje, jaké proměně chceme v daném sektoru pomáhat

KOMERČNÍ SEKTOR

1/ Jak úspěšně podnikat s respektem k přírodě a společnosti?

Funkční týmy, které firmu podrží i v době krizí. Inovace namířené na důležitá společenská témata. Služby a produkty, které ocení zákazník i zaměstnanci. 

Proškolili jsme tým 10 lidí na metodiku Design Sprintu. Interní týmý díky tomu pružněji reagují na potřeby klientů.

Vymysleli jsme, jak software pro programování výrobních linek nabízet jako službu. Zmapovali jsme trh, potenciál zákazníků a navrhli procesy.

NEZISKOVÝ SEKTOR

2/ Jak můžeme rozvinout roli nevládních organizací v ČR?

Pružnější fungování a byznysové přemýšlení. Stabilní financování a nové zdroje prostředků. Lepší přijetí veřejností a užitečná partnerství. 

Pochopili jsme, jak uvažují pasivní příznivci Hnutí. Během série workshopů jsme pak tým Duhy dovedli od nápadů až k produktu.

Staráme se o odbornou skupinu, která má za cíl formulovat vizi udržitelné proměny české krajiny. 

VEŘEJNÝ SEKTOR

3/ Jak můžeme zpřístupnit služby veřejného sektoru?

Digitalizace a zjednodušování procesů. Efektivita a naslouchání potřebám lidí. Zavádění změn i přes těžkosti a nízkou mírou spolupráce.

Dobře cíleními úpravami interních procesů jsme do zaběhlé organizace pomohli propsat novou identitu.

Byli jsme v polovině našeho tréninku designového myšlení, když přišla korona. I tak dokázala UNIPA během 4 dní vytvoři novou službu.

Na projektech zastáváme 3 role náráz

FACILITÁTOR

Vtahuje do projektu správné lidi ve správný čas

Vymýšlí a vede workshopy, předává designerské dovednosti

TVŮRCE

Dává projektu vizi a po malých krocích ji naplňuje

Vizualizuje data, hledá příležitosti, tvoří a testuje prototypy, rozumí uživateli a klientovi, promýšlí komunikační procesy

PRŮVODCE

Je oprorou klientovi při strategických rozhodnutí

Formuluje vize a strategické plány, zajišťuje podporu v organizaci, poskytuje konzultace, dohlíží na hladký průběh projektu

3 kroky k zarámování spolupráce

Pošlete nám email s popisem vašeho záměru

Zavoláme vám, doptáme se na detaily a navrhneme možnosti

Navržené možnosti společně rozpracujeme do příležitostí na workshopu

S čím vám můžeme pomoct? 

Marek Mencl
marek@pabeni.cz