Jsme designeři služeb, kteří svojí prací přispívají k proměně celých sektorů

Výsledky naší práce musí dobře sloužit klientovi, ale také respektovat principy udržitelnosti: zdravé finance, zdraví lidé a zdravá planeta.

KOMERČNÍ SEKTOR

1/ S firmami nacházíme cesty k dlouhodobé prosperitě a udržitelnosti

 • Design služeb z oblasti cirkulární a sdílené ekonomiky
 • Adaptace a rozvoj byznysu  směrem k řešení klimatických a společenských změn
 • Strategické plánování a rozvoj strategických cílů do konkrétních změn v nabízených službách
 • Rozvoj týmů a jednotlivců z oblasti designového přemýšlení a kreativního řešení problémů

Vytrénovali jsme tým 10 lidí na metodiku Design Sprintu. Interní týmý díky tomu pružněji reagují na potřeby klientů.

Navrhli jsme koncept nové služby, která má za cíl zlepšit kvalitu krajiny a zároveň posílit konkureční výhodu pojistného produktu.

NEVLÁDNÍ SEKTOR

2/ Nevládní organizace učíme myslet byznysově a fungovat pružně

 • Pružnější fungování a byznysové přemýšlení
 • Facilitace strategického plánování 
 • Stabilní financování a nové zdroje prostředků 
 • Lepší přijetí veřejností  a užitečná partnerství

Pochopili jsme, jak uvažují pasivní příznivci Hnutí. Během série workshopů jsme pak tým Duhy dovedli od nápadů až k produktu.

Posilujeme digitální podobu služby Tísňové Péče a zároveň rozvíjíme kreativní dovednosti celé organizace.

VEŘEJNÝ SEKTOR

3/ Veřejnému sektoru pomáháme poskytovat vstřícné a přístupné služby 

 • Facilitace tvorby agendové a rozvojové strategie organizací a úřadů 
 • Zapojení občanů do rozvoje měst a obcí 
 • Digitalizace a zjednodušování procesů
 • Sociální inovace

Dobře cíleními úpravami interních procesů jsme do zaběhlé organizace pomohli propsat novou identitu.

Byli jsme v polovině našeho tréninku designového myšlení, když přišla korona. I tak dokázala UNIPA během 4 dní vytvoři novou službu.

Navrhujeme služby a měníme chování organizací

Designovým výzkumem zmapujeme potřeby uživatelů i lidí z vaší organizace. Dodáme vám podklady pro správná rozhodnutí i konkrétní návrhy na zlepšení.

Na základě znalostí uživatelů i širšího kontextu vytvoříme skvělé služby a strategie. S důrazem na principy udržitelnosti. 

Návrhy na změny si pravidelně ověřujeme. Rozhodování o strategických posunech stavíme na datech.  

Pro nové myšlenky získáme podporu uvnitř i mimo organizaci. Skrze zapojení do samotné tvorby a budování koalic.

Podporujeme týmovou práci – v digitálním i reálném prostředí

3 kroky k zarámování spolupráce

Pošlete nám email s popisem vašeho záměru

Zavoláme vám, doptáme se na detaily a navrhneme možnosti

Navržené možnosti společně rozpracujeme do příležitostí na workshopu

S čím vám můžeme pomoct? 

Marek Mencl
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz