Jsme designeři, kteří svojí prací přispívají k proměně celých sektorů

Výsledky naší práce musí dobře sloužit klientovi, ale také respektovat principy udržitelnosti: zdravé finance, zdraví lidé a zdravá příroda.

KOMERČNÍ SEKTOR

1/ S firmami nacházíme cesty k dlouhodobé prosperitě a udržitelnosti

Firmy dnes hledají způsoby, jak vytvářet a nácházet...

  • Funkční týmy, které firmu podrží i v době krizí.
  • Inovace namířené na důležitá společenská témata.
  • Služby a produkty, které ocení zákazník i zaměstnanci. 

Proškolili jsme tým 10 lidí na metodiku Design Sprintu. Interní týmý díky tomu pružněji reagují na potřeby klientů.

Vymysleli jsme, jak software pro programování výrobních linek nabízet jako službu. Zmapovali jsme trh, potenciál zákazníků a navrhli procesy.

NEZISKOVÝ SEKTOR

2/ Nevládní organizace učíme myslet byznysově a fungovat pružně

Do nevládních organizací nejčastěji přinášíme...

  • Pružnější fungování a byznysové přemýšlení.
  • Stabilní financování a nové zdroje prostředků.
  • Lepší přijetí veřejností a užitečná partnerství. 

Pochopili jsme, jak uvažují pasivní příznivci Hnutí. Během série workshopů jsme pak tým Duhy dovedli od nápadů až k produktu.

Staráme se o odbornou skupinu, která má za cíl formulovat vizi udržitelné proměny české krajiny. 

VEŘEJNÝ SEKTOR

3/ Veřejnému sektoru pomáháme poskytovat vstřícné a přístupné služby 

Státní správě i vzdělávacím institucím pomáháme čelit aktuálním výzvám...

  • Digitalizace a zjednodušování procesů.
  • Efektivita a naslouchání potřebám lidí.
  • Zavádění změn i přes těžkosti a nízkou mírou spolupráce.

Dobře cíleními úpravami interních procesů jsme do zaběhlé organizace pomohli propsat novou identitu.

Byli jsme v polovině našeho tréninku designového myšlení, když přišla korona. I tak dokázala UNIPA během 4 dní vytvoři novou službu.

Navrhujeme služby a měníme chování organizací

Designovým výzkumem zmapujeme potřeby uživatelů i lidí z vaší organizace. Dodáme vám podklady pro správná rozhodnutí i konkrétní návrhy na zlepšení.

Na základě znalostí uživatelů i širšího kontextu vytvoříme skvělé služby. S důrazem na principy udržitelnosti. 

Návrhy na změny si pravidelně ověřujeme. Rozhodování o strategických posunech stavíme na datech.  

Pro nové myšlenky získáme podporu uvnitř i mimo organizaci. Skrze zapojení do samotné tvorby a budování koalic.

Podporujeme týmovou práci – v digitálním i reálném prostředí

3 kroky k zarámování spolupráce

Pošlete nám email s popisem vašeho záměru

Zavoláme vám, doptáme se na detaily a navrhneme možnosti

Navržené možnosti společně rozpracujeme do příležitostí na workshopu

S čím vám můžeme pomoct? 

Marek Mencl
+420 774 444 012
marek@pabeni.cz