Image
Představte si 25 let fungující organizaci. Vládne tu demokracie a hlas každého člověka má zásadní váhu. Přicházejí ale noví lidé s odvážnými ideály a vizemi, zároveň zůstává pevné jádro se svými dlouhodobými cíli a jasnými názory. Všechny hlasy je potřeba smysluplně propojit v jeden, který bude jednotným způsobem mluvit k veřejnosti a dokáže oslovit a zapojit do aktivit organizace ty správné lidi. S tím jsme Hnutí DUHA pomáhali.

Abychom jednotný hlas dokázali najít, potřebovali jsme slyšet názory všech členů Hnutí DUHA. Nechtěli jsme ale hned uspořádat velké setkání, kde budeme sledovat názorovou válku, po které odjede domů jen spousta poraněných. Na několika workshopech, které takto dopadly, jsme byli. Jejich slabinou bylo, že se téma předem neotevřelo. Proto, než jsme členy hnutí sezvali k hromadné diskuzi a tvorbě řešení, jsme nejprve dali každému z nich prostor, aby pověděl, co si myslí.

Vyzpovídali jsme všech 40 členů Hnutí DUHA

Vedli jsme 27 hloubkových rozhovorů a 3 focus groups. Mluvili jsme s každým členem hnutí. Ptali jsme se na jejich motivace, proč jsou členy. O co se starají a jestli je práce naplňuje. Co vnímají jako nejsilnější a nejslabší stránky organizace. Které její hodnoty cítí jako nejdůležitější. Jestli se profiluje správně. Jaký je ideální kampaník a dobrovolník. Chtěli jsme vědět, jaká organizace byla, je a jaká by měla být.

V průběhu rozhovorů jsme postupně odhalovali nová témata a otevírali další otázky. A slyšeli jsme spoustu názorů. Průběžně jsme je zaznamenávali, zpracovávali a vyhodnocovali.
Jak?

Rozhovory jsme zaznamenávali do myšlenkových map

Měly stejnou základní strukturu. Všechny názory jsme pak sdružovali do jedné mapy a sčítali ty shodné. Na konci výzkumů měla 790 položek!

Pokud to chcete zkusit taky, vězte, že to má své výhody i nevýhody.

 • V jakékoli fázi projektu vidíte průběžné výsledky a můžete je sdílet s ostatními.
 • Kdykoli dokážete vyhodnotit, na co je potřeba se dalších lidí doptat.
 • Po celou dobu máte výstupy strukturované a poměrně přehledné.
 • Pokud společnou mapu průběžně poctivě a pečlivě doplňujete, snadno pak zpracujete konečné výstupy.

Ale…

 • musíte jednotlivé názory zapisovat opravdu pečlivě, aby vám později neutekl původní význam,
 • po 20 rozhovorech se vám totiž snadno stane, že pozapomenete, co první člověk přesně říkal. Dejte si pozor, jaké názory sdružujete.
 • Pokud to jde, udělejte víc focus groups a nenechávejte vše na rozhovorech. Vyberte nejdůležitější otázky a na ně se vyptejte v kroužku lidí. Je to výrazně rychlejší, a když budete důslední, bude to efektivní.
Jedna ze tří focus groups
Rozhovory a focus groups nás dovedly ke skrytým problémům

Zjistili jsme, že pouhé ujasnění hodnot nepomůže

Díky rozhovorům a focus groups jsme…

 • získali náboje pro ujasnění hodnot a silných stránek.
 • odhalili, že v některých interních procesech to skřípe.
 • se dozvěděli, že názory na profilaci organizace se dělí na dva hlavní proudy. A zjistili jsme, že ujasnění hodnot nebude stačit. Hlavní otázkou se najednou stalo: Je Hnutí DUHA stále hnutí?

Témata jsme otevřeli na třídenním workshopu

Na workshopu jsme hráli roli facilitátora. Nenašeptávali jsme řešení, ale vedli jsme členy hnutí, aby je našli sami. Nejprve jsme představili všechny vyřešené i nově otevřené otázky, abychom byli všichni na stejné lodi a hráli se stejnými kartami. Vedli jsme řízené diskuze, které vyústily v práci v týmech. Zaměřili jsme se na poslání, vize, ideje, profilaci a hodnoty organizace.

Týmová práce na prezentaci
Proč mobilizace patří k práci Hnutí DUHA? Řekli to nahlas a obhájili

A členové hnutí postupně…

 • došli od hodnot značky až k prapodstatě ekologických problémů Země. Potřebovali začít od píky a povědět si své názory, proč vlastně hnutí existuje, čemu věří a jaká je jeho vize. Naladili se na stejnou vlnu.
 • zjistili, že není nutné se rozhodnout mezi odbornou a aktivizační profilací organizace, protože obě složky jsou potřeba a společně fungují.
 • rozhodli, že jsou a budou hnutí, protože spolupráce s lidmi neodmyslitelně patří k jejich práci.
 • dali dohromady, co chtějí říkat novým členům i potenciálním příznivcům. Aby je dokázali postupně vtahovat hlouběji a dovedli je až k poznání za „4 rohy a černým sklem“.
 • se přitom stmelovali. Našli hlubší pochopení pro značku i sebe navzájem.

Podobný postup může dobře fungovat u jakékoli demokraticky fungující organizace. Nezáleží na tom, jestli je zisková nebo nezisková. U autoritativně laděných společností správná cesta nemusí jít odspodu, ale klidně zeshora. Přijetí hodnot a idejí pak ale velmi závisí na dobrém podání a může vyžadovat více trpělivosti.

Členové hnutí pracují ve dvou týmech
Odporují si odborné a aktivizační činnosti organizace? Týmy při workshopu zjistily, že se doplňují

Rozdělili jsme, CO, JAK, KDE, KDY a KOMU říkat

Na závěrečném workshopu jsme pomocí frameworku See – Think – Do – Care ukotvili, JAK nové členy a příznivce vtahovat.
O jakých hodnotách a názorech kdy mluvit.
Jaká řešení nabízet. Kdy, kde a komu.
Hnutí DUHA tak dostalo do rukou konkrétní vodítko a úkoly, jak dál postupovat.

Účastníci rozdělují hodnoty do fází See – Think – Do – Care
Hnutí DUHA už ví, co o sobě chce říkat svým příznivcům i potenciálním členům

Jasně pojmenované hodnoty a nastavený styl komunikace by měl organizaci přivést nové příznivce i kolegy, kteří budou žít její vizí a prosazovat ji. Budeme sledovat a prověřovat, jestli se jejich cíle naplňují.

Prozatím víme, že…

Díky vaší práci a rozhovorům jsme identifikovali řadu příležitostí ke změně. Některé konkrétní praktické body už řešíme. Samotnou komunikační strategii Hnutí DUHA již upravujeme podle výstupů. Součástí dopracování je i bližší definování toho, co pod jednotlivými hodnotami vidíme a co pro nás znamenají. Hlavní jsou ale dvě věci: díky hodnotovým pracím jsme poměrně ambiciózně pojali připravovanou velkou komunikační kampaň na téma české divočiny a rozhodli jsme se mimo jiné pro naplánování kampaně s názvem Hnutí DUHA.
Vratislav Vozník
Hnutí DUHA
Persony pro nákupní portál a porovnávač cen

Persony pro nákupní portál a porovnávač cen

Zobrazit
Netradiční maskot pro Jaroměřickou mlékárnu

Netradiční maskot pro Jaroměřickou mlékárnu

Zobrazit