Chceme budoucnost, ve které je udržitelnost součástí organizací

Naše vize odráží témata, která chceme aktivně řešit. A popisuje, jaký svět chceme svou prací pomáhat tvořit.

Organizace budoucnosti se při svém jednání
dívají okolo sebe

Uvědomují si svůj přínos i dopad na společnost

Váží si svých lidí a pečují o jejich spokojenost

Poradí si s budoucími změnami, protože se na ně připravují

Hledají partnerství napříč obory

Finančně prosperuje, s kapitálem nakládá jako s prostředkem k další práci

Podílí se na řešení planetárních problémů


Udržitelná a odpovědná organizace nepovažuje zisk za cíl, ale za prostředek, jak prospět společnosti v environmentálních, sociálních i ekonomických tématech.

Lídr v takové organizaci ví, že spolupráce a sdílení zdrojů je výhodnější, než bezhlavý konkurenční boj. Práce pro zaměstnance pak není jen zdroj obživy, ale zejména způsob seberealizace.

Pojďme hledat cesty k udržitelnosti společně

Kus naší vize umíme dostat i k vám. Ať jste ze soukromého, nevládního nebo veřejného sektoru

1. S firmami nacházíme cesty k dlouhodobé prosperitě a udržitelnosti

2. Nevládní organizace učíme myslet byznysově a fungovat pružně

3. Veřejnému sektoru pomáháme poskytovat vstřícné a přístupné služby

Provedeme vás změnou účinně a s respektem

Projdeme s vámi neznámem, aby vaše organizace odpovídala světu kolem nás.

Aktivity a metody přizpůsobíme na míru problémů i vašim možnostem.

Užitečné výstupy máte na stole za 6 týdnů společné práce.