Řešíte, jak oslovit a udržet správné zaměstnance?

Napříč celou firmou se budeme ptát po hodnotách a vizi. Pojmenujeme, jak zaměstnanci vnímají firemní kulturu a jaké mají motivace být s vámi. Poznatky vám pomůžeme využívat, abyste budovali firmu, ve které budou lidé rádi.

employer branding
HR marketing
HR KIT
company culture
Na začátku jsme chtěli vyladit náborové inzeráty. Brzy jsem pochopil, že nám Pábení může nabídnout mnohem víc. Díky systematickému přístupu a tahu na bránu se stali partnerem a motorem jedné větve změn, kterou Adastra prochází.
Pavel Kysela
CEO Adastra

Potřebujete přenést vizi od vedení do organizace a k zákazníkům?

Popíšeme spolu s vámi, kam směřujete. Směr, vize a hodnoty pomůžeme srozumitelně vysvětlit lidem ve firmě a najdeme s nimi cesty, jak vše prakticky naplňovat. Zákazníkům pak ukážeme, jak vám lépe rozumět.

brand identity
change management
Pochopili jste, co tu děláme. A dokázali to vyjdádřit věrně a upřímněji, než my. Dokázali jste nám dát své zkušenosti a přijímali jste naše. Sedli jsme si hodnotově.
To, co teď říkáme kolegům i trhu je přímočaré a nepůsobí to jako ideologie, i když mluvíme o tom, že by se výrobní firmy mohly začít chovat jinak.
A navíc jste nám dali nástroje i postupy, díky kterým vizi i hodnoty chytře předáváme dovnitř firmy i ven.
Juraj Habovštiak
jednatel MTS

Potřebujete ověřit nový nápad nebo zvýšit přidanou hodnotu stávající službě?

Staneme se členy týmu a provedeme vás ke službám a produktům s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky. Nápady přetvoříme do konkrétních konceptů a ověříme trhem.

design sprint
growth hacking
customer insights facilitation
S Pábením děláme moc rádi. Již několikrát jsme se přesvědčili, že skvěle znají metodiku, umí vést i náročnou skupinu účastníků a výstupy jsou vždy relevantní. A užitečné. A víme jak dál.
Monika Drobná
Head of Innovation management
Komerční banka

Hledáte způsoby, jak pracovat v týmech rychleji a napříč celou organizací?

Provedeme vás strategickými workshopy a školeními. Na konkrétních projektech vám ukážeme jak po malých změnách docházet k těm velkým. Dodáme vám nástroje k rozhýbání inovací, data, postupy a argumenty pro změnu celé firmu.

HCD training
tribal leadership
cross silo cooperation
rapid prototyping
Pábení a Romana Hřebeckého jsme si vybrali jako partnera pro facilitaci design sprintů a následně i pro trénink našich lidí v oblasti HCD. Vytvoření a posílení interních inovačních kompetencí a externí spolupráci se specializovanými HCD agenturami považuji za ideální.
Bohdan Suchánek
Innovation Leader