Najdeme byznysové příležitosti, které vaší firmě pomůžou vykročit na cestu k udržitelnosti

Odkud s udržitelností začít ve vaší firmě

Co je udržitelné pohledem profitu, lidí i planety

Jaké kroky se musí stát, aby se věci daly do pohybu

Workshop pro nalezení udržitelné byznysové příležitosti 

Během 6 hodin zmapujeme z pohledu udržitelnosti váš byznys model a najdeme příležitosti pro udržitelné inovace.

Začneme od vaší vize, hodnot a hlavní činnosti, která vás živí. Zjistíme, jak v současnosti přemýšlíte o udržitelnosti.

Zmapujeme, jak se principy udržitelnosti propisují do vašich podnikatelských aktivit a do vlivu na odběratelsko dodavatelský řetězec.

Identifikujeme hlavní příležitosti pro inovaci, u kterých očekáváme pozitivní dopad na profit, lidi a planetu, tedy všechny složky udržitelnosti.

Nakonec vám pomůžeme pojmenovat hlavní výzvu pro udržitelnou inovacinaplánovat kroky, které vedou k jejímu rozpohybování.

UDRŽITELNÉ BYZNYS PŘÍLEŽITOSTI S MOROSYSTEMS
Připojte se na on-line workshop

Na workshopech klademe důraz na týmovou práci a bezpečné prostředí

Řekněte, kam se chcete posunout
Společně vymyslíme, jak se tam dostat

Marek Mencl
marek@pabeni.cz