Navrhujeme služby a měníme chování organizací

firmami nacházíme cesty k dlouhodobé prosperitě a udržitelnosti

Nevládní organizace učíme myslet byznysově a fungovat pružně

Veřejnému sektoru pomáháme poskytovat vstřícné a přístupné služby

Jak pomocí HCD přenést hodnoty a vizi firmy do života lidí
Zkušenosti. z první ruky. Během hodinové on-line diskuze vám HR tým Eurowagu představí přínosy i překážky naši roční spolupráce. 

Na konkrétní výzvy máme konkrétní recepty

Udržitelné byznys příležitosti

Najdeme způsoby, jak do vašeho podnikání dostat principy udržitelnosti.

Research Sprint

Pomůžeme vám pochopit, jak změny na trhu a ve společnosti ovlivňují vaši organizaci.

Design Sprint

Ověříme, že váš záměr či nápad má smysl a vyplatí se ho rozvíjet.

Train The Trainer Program

Naučíme vaše lidi samostatně se učit a hledat nové příležitosti .

Chceme budoucnost, ve které je udržitelnost součástí života organizací

Udržitelná organizace nepovažuje zisk za cíl, ale za prostředek, jak prospět společnosti

Lídr v takové organizaci ví, že spolupráce a sdílení zdrojů je výhodnější, než bezhlavý konkurenční boj

Práce pro zaměstnance pak není jen zdroj obživy, ale zejména způsob seberealizace.

Přínos naší práce slovy klientů