Home » Tým

Přinášíme ověřené designové postupy

Společně s touhou rozvíjet důležitá témata a celospolečenské výzvy

Chci firmám dodávat chuť vidět věci v kontextu

Chuť dívat se okolo sebe a vnímat existenci organizace v širších souvislostech. Chci firmám ukazovat, že nemusí sbírat jen nízko visící ovoce.

Roman Hřebecký

Co-Founder & Designer

roman@pabeni.cz

Profil


Marek Mencl

Co-founder & Facilitátor

marek@pabeni.cz

Profil

Potřebujeme odvahu k velkým vizím

Máme řadu inovativních firem, ale většina organizací jakoby zařadila udržovací mód. Rozvíjí se, ale v jádru jim chybí vyšší cíl, ke kterému by se upínaly.


Chci, aby se lidem lépe žilo, teď i do budoucna

Pomáhám organizacím formulovat a prosazovat užitečné a nápomocné myšlenky, které budou mít pozitivní dopad na společnost.

Jana Hřebecká

Lead Designerka

jana@pabeni.cz

Profil


Matěj Malecha

Lead Designer

matej@pabeni.cz

Profil

Baví mě role předsunuté jednotky

Dneska nikdo neví, proč je dobré mít udržitelné procesy. Organizace to ale budou brzy zjišťovat. Kam směřujeme my, míří celý svět. Jsme jen pár malých kroků napřed.


Za klimatickou spravedlností musíme jít společně

Transformace toho, jak přistupujeme k práci i přírodě, musí probíhat napříč všemi sektory a organizacemi. Pouze společně se přiblížíme udržitelné budoucnosti.

Josef Kocurek

Service Designer

josef@pabeni.cz

Profil


Nela G. Wurmová

Research Designerka

nela@pabeni.cz

Profil

Více zodpovědných organizací zlepší společnost

Pomáhám skupinám lidí dobře chápat, co je zapotřebí, a pružně na to reagovat. Aby byly organizace dospělejší, a tím současně svobodnější a zodpovědnější.


Lidi by spolu měli víc komunikovat

Bez dobré komunikace dochází k tomu, že lidi dělají práci, která je netěší. Plýtvá se tak lidským potenciálem, což neprospívá nikomu.

Klára Kachlířová

Back-office / Community

klara@pabeni.cz


Markéta Andreev Dragoun

UI / UX Designerka

marketa@pabeni.cz

Profil

Představuji nový úhel pohledu

Postrkuji lidi směrem, kterým se báli vykročit. Pomáhám jim inovovat. Ať vidí, že změna jde, a pouští ji dál – ke kolegům, rodině, k dalším organizacím a celé společnosti.