Vaše lidi naučíme samostatně designovat užitečná řešení

Rychle v praxi ověřovat, že se drahé nápady vyplatí

Snáz navazovat spolupráci s lidmi napříč firmou

Pružně a pragmaticky reagovat na měnící se situaci

Tréninkový program, který učí používat Design Sprint jako interní inovační nástroj

Nabízíme 2 varianty. Liší se v časové náročnosti a šíři kompetencí, které získáte. Co je to Design Sprint?

Na rychlokurzu zažijete, co všechno příprava a vedení Design Sprintu obnáší

Cílem Sprintu bude vyřešit reálný, ale nekritický trabl. Abychom pracovali ve věrných podmínkách, ale nebáli se dělat chyby.

Na vlastní kůži zjistíte, co všechno je třeba pro zdárný průběh Sprintu. Je toho víc, než se z příruček může zdát.

Po Sprintu společně pojmenujeme, jaké dovednosti potřebujete rozvinout, abyste další Sprint zvládli svépomocí.

Na workshopech klademe důraz na týmovou práci a bezpečné prostředí

Na tréninku si osvojíte znalosti a dovednosti nezbytné pro interní pořádání Design Sprintu

Na první Sprint navážeme školením, na kterém si osvojíte základy designového myšlení a posílíte vybrané dovednosti.

S naší podporou si zkusíte, formulovat záměr druhého Sprintu, sestavit tým a připravit všechny důležité podklady.

Během druhého Sprintu už budete aplikovat poznatky ze školení a pod naším vedením si vyzkoušíte roli facilitátora.

Druhý Sprint společně vyhodnotíme, a pak navrhneme způsob, jak nejúčinněji pokračovat v rozvoji potřebných dovedností.

Chcete se pružněji přizpůsobovat měnícím se podmínkám? Pojďte se to naučit s námi

Marek Mencl
marek@pabeni.cz

Koho už jsme učili interně rozjíždět inovace

Několik týmů v České spořitelně jsme naučili pracovat agilněji a lépe mezi sebou kooperovat. To vše při vývoji reálných služeb pro bankovní klienty.

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Unii porodní asistentek pomáháme stát se „učící se organizací“. Díky tomu byli schopní vytvořit během týdne bez naší pomoci podpůrnou službu pro ženy rodící během pandemie COVID-19.

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU