Jak můžeme zpřístupnit služby veřejného sektoru?

Jedna ze 3 velkých otázek, které si klademe. Chcete vědět proč? Čtěte náš manifest

Státní správě i vzdělávacím institucím pomáháme čelit aktuálním výzvám

Digitalizace
a zjednodušování
procesů

Vycházení vstříc potřebám občanů, studentů i zaměstnanců

Udržitelný rozvoj obcí, mětských částí i krajiny

Navrhujeme služby a šetříme lidem zbytečnou práci

Designovým výzkumem zmapujeme potřeby uživatelů i lidí z vaši organizace. Dodáme vám podklady pro správná rozhodnutí i konkrétní návrhy na zlepšení.

Na základě znalostí vašich uživatelů spolu vytvoříme skvěle fungující služby i komunikaci. 
S důrazem na srozumiltelnost a jednoduchost.

Zbavíme vás zbytečných procesů a práce navíc. Lidem se bude líp pracovat a vy ušetříte. 

Pomůžeme vám získat pro nové myšlenky lidi uvnitř vaši organizace. Zapojíme je do procesu tvorby a výsledek tak bude i jejich. 

S kým jsme už zpřístupňovali služby

Úpravou interních procesů a proměnou klíčových služeb jsme pomohli meziročně ušetřit 2 miliony na nákladech

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Pojďme se společně pobavit o tom,
jak společně zpřístupníme vaše služby

Marek Mencl
774 444 012
marek@pabeni.cz