Učící se organizace jako cesta
k pružnosti a odolnosti

Co je to učící se organizace? Unie porodních asistentek, která během pandemie zvládla vytvořit funkční službu v rekordním čase a bez pomoci designérů. Díky designovému přístupu k projektům,který si osvojila pár měsíců předtím.

Učící se organizace svým lidem neříká, co se mají učit. Místo toho vytváří podmínky, ve kterých se lidé chtějí a umí učit. Usnadňuje jim to tím, že jim dává potřebné nástroje a netrestá je za občasné chyby. Díky tomu se takové organizaci snáze vyrovnávají s neočekávanými situacemi. 

Už v polovině projektu se neplánovaně ukázal jeho přínos 

Proměnu v učící se organizaci jsme s Unipou zahájili v listopadu 2019. V březnu 2020 přišla zkouška ohněm v podobě koronavirové pandemie – kterou porodní asistentky zvládly na výbornou. 

Bez našeho přičinění během 4 dnů nadesignovaly, otestovaly a spustily web www.rodimvklidu.cz, který poskytoval pomoc a informace rodinám, které čekal porod a šestinedělí v době celostátní karantény. Pro web vznikla telefonní linka, na které porodní asistentky byly k dispozici ženám, které se potřebovaly poradit. V obsahu webu i nastavení telefonní linky se Unipa inspirovala linkou psychologů delamcomuzu.cz, se kterou Unipa začala během projektu spolupracovat.

Pro tyto porodní asistentky na lince navíc Unipa začala dělat supervizní online setkání, která se ukázala jako velmi funkční a oceňovaná. 

Na základě zkušeností z první vlny pandemie teď Unipa připravuje novou službu, která bude fungovat i v době pokoronavirové.

www.rodimvklidu.cz vznikl rychlým prototypováním v prvních týdnech celostátní karantény. 

#rodimvklidu ukazuje všechny výhody učící se organizace 

Unipa byla schopna rychle a pružně reagovat na novou situaci a nové potřeby jak rodin, tak porodních asistentek. A zjištění z provozu nové služby dále využívá pro design navazujících služeb.

Na této cestě jsme jako designéři byli a ještě nějakou dobu budeme průvodci, kteří pomáhají v těch okamžicích, kdy je to třeba, a nezavazí, když to potřeba není. Aby si porodní asistentky samy našly svou cestu k Design Thinking
a Human Centered Design
.

Proměnu v učící se organizaci nastartoval grant

Termín učící se organizace se v Unipa objevil poprvé v souvislosti
s podmínkami grantu na podporu služby pro rodiny procházející ztrátou miminka v období kolem porodu. MPSV vyžadovalo využití prvků učící se organizace pro přenos zkušeností z projektu do organizace. 

 • Začali jsme mapovat zpětnovazební smyčky, kterými může v organizaci protékat know how. 
   
 • Redesignovali jsme roční hodnotící pohovory, abychom zjistili komplexnější informace o potřebách, znalostech, dovednostech, postojích
  a osobnostních předpokladech zaměstnankyň. 
   
 • Na setkání všech zaměstnankyň jsme společně vytyčili cíle pro vzdělávání. Jako hlavní prioritu jsme pojmenovali umět vytvářet služby na základě potřeb a zpětné vazby od uživatelů. A tyto služby strategicky rozvíjet v napojení na vizi a poslání organizace. 
„Dlouhodobě vnímám propojení firem a neziskových organizací, které jsou si hodnotově příbuzné, jako velice smysluplné. I nezisková organizace funguje dobře, pokud plánuje, umí se poučit z chyb, dobře si rozděluje úkoly, ale hlavně reaguje na skutečné potřeby svých cílových skupin. Právě tento přístup nám Pábení předává.”
Kateřina Hájková Klíčová Výkonná ředitelka Unipa

Unipa pojmenovala dva klíčové projekty, které nám pomohou rozvíjet činnost organizace, rozdělili k nim zaměstnankyně a pro každý jsme vytyčili jasný cíl:

 1. Naučit Unipu navrhovat služby, které svým členkám pomáhají lépe vykonávat jejich profesi porodních asistentek, protože vycházejí přímo z jejich aktuálních potřeb – a lze je snadno upravit, když se potřeby změní. Takovou službou může být vzdělávání pro porodní asistentky nebo metodické pomůcky.
   
 2. Nastavit komunikaci ke studentkám porodní asistence a mladým porodním asistentkám, které nejsou členky tak, aby rozuměly přínosu členství v Unipa pro jejich práci. A zároveň lépe porozumět potřebám a postojům studentek, ke kterým si Unipa hledá cestu.

V rozvoji učící se organizace pokračujeme
i po korona krizi

V březnu náš plán narušila korona. Tou dobou už byla Unipa schopna reagovat rychle
a pružně bez naší pomoci
– díky vedení ředitelky Katky Hájkové Klíčové. Jenže Katka bude brzy odcházet a je třeba zajistit, aby designové myšlení neodešlo s ní. 

V Unipě proto zatím zůstáváme a navazujeme tam, kde jsme před koronou přestali. Naším cílem je proto využít zkušenosti z pandemie a grantového projektu a designové dovednosti rozšířit na více zaměstnankyň, aby rychlá akceschopnost byla udržitelnou kompetencí.

Čeká nás společná cesta od výzkumu
ke strategii

Očekáváme, že společně projdeme na projektech třemi fázemi, do kterých budou postupně zapojené všechny zaměstnankyně:

 1. Průzkum, co už víme. Doptat se cílové skupiny, co ještě nevíme. Vyhodnotit data a vyvodit z nich designovou výzvu.
   
 2. Ideace a tvorba prototypu jedné nové služby nebo redesign stávající. Testování s cílovou skupinou
   
 3. Tvorba strategie pro další rozvoj služeb a PR a předložení této strategie Radě Unipa.

Skrze tyto kroky se nám podaří vytrénovat zaměstnankyně v design thinking, aby se uměly při tvorbě nové služby zamyslet, co už ví, a co potřebují zjistit od cílové skupiny. Své nápady budou opírat o zjištění a budou své nápady hned testovat a iterovat. 

Hlavním cílem je, aby díky design thinking, které postupně prosákne organizací navrhovala Unipa pouze užitečné služby, které nasedají na potřeby porodních asistentek a rodin. A neplýtvala svým cenným časem na aktivity, které nemají dopad

Jako designéři jsme potřeba 1krát měsíčně

Jednou za měsíc si Unipa přizve Pábení, abychom je provedli milníkem
v projektu. Společně jsme takto rámovali problém, navrhovali výzkum atd. 

Prakticky to vypadá tak, že se potkáme na online workshopu, na které si shrneme, jakými fázemi jsme dosud prošli, kde se nacházíme v designovém procesu a společně pak pojmenováváme, jak se posuneme dál. Abychom měli stále na mysli hlavní cíl, potřeby cílové skupiny a aby nás proces vedl
k designu, který naplňuje potřeby cílové skupiny. 

Rýpavé otázky designérky z Pábení pak mohou být:

 • Kde pro to máme data?
 • Jak měříme úspěšnost této kampaně?
 • Když uděláme rozhovory, kdo je bude vyhodnocovat?
 • Co je ten hlavní problém, který tímto řešením chceme řešit? A jak víme, že to členky potřebují?
 • Nebojte, tímto se budeme zabývat hned v další fázi.

V procesu rozvoje interních projektů jsme průvodci, kteří se snaží
v klíčových momentech nasměrovat
, ale nechat veškerou iniciativu na straně zaměstnankyň. Zároveň nechceme dělat „jen školení nebo tréninky“,
ale být k dispozici jako podpora při opravdové designerské práci. 

Jsme tým se společným cílem

Spolupráce s Unipou je pro nás velmi příjmená ze dvou důvodů. Za prvé si jsme hodnotově velmi blízcí a na projektech nevystupujeme jako klient
a designéři, ale jako jeden tým, který má společný cíl. 

Druhý důvod je ten, že Unipa velmi stojí o to dostat udržitelnost do života své organizace. Zpevnit se a zároveň zůstat pružnou a schopnou reagovat na potřeby porodních asistentek a rodin, které potřebují pomoci. A protože velmi věříme hodnotě, kterou Unipa přináší do českého porodnictví, vidíme i hodnotu v budování udržitelnosti Unipy jako organizace. Pokud Vás činnost Unipa zaujala, můžete ji podpořit také.

Jen skrze dopad činnosti našich klientů můžeme mít jako Pábení skutečný dopad na udržitelnost a zodpovědnost v české společnosti.

Děkujeme, že toho můžeme být součástí.

Na spolupráci s Pábením si nejvíc cením toho, že navzdory tomu, že se jedná o firmu/ designérské studio, tak podporuje projekty, které jim mnohem více než finanční profit, přináší smysl a leží na cestě Pábení k podpoře udržitelnosti. Zažili jsme s Pábením i těžké chvíle a křižovatky a byli vždy k dispozici a skvěle připravení."
Kateřina Hájková Klíčová výkonná ředitelka Unipa

Líbí se vám naše práce?
Pojďme se pobavit, jak můžeme pomoct vám

Marek Mencl
marek@pabeni.cz