Rozvíjíme potenciál projektů
a lidí v soukromé, nevládní
i veřejné sféře

Zkušenosti z oblasti designu služeb sbíráme šestým rokem. Desítky klientů se k nám opakovaně vrací s novými výzvami.

Rozvojem dovedností a designového přístupu k řešení problému jsme posílit pružnost a odolnost organizace

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Úpravou interních procesů jsme pomohli meziročně ušetřit 2 miliony na nákladech

Přečíst případovku

Vytrénováním 10 interních lidí jsme pomohli od závislosti na externích dodavatelích

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Navržením zákaznické cesty produktu jsme firmě umožnili sebevědomě vstoupit na nový, mezinárodní trh.

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Pečlivým zmapováním potřeb jsme konzervativní firmu dovedli k vytvoření moderního způsobu oceňování zaměstnanců

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Vytvořením nástrojů na míru jsme přispěli k tomu, aby nebyly vize a hodnoty jenom na slova na papíře

PŘEČÍST PŘÍPADOVKU

Sjednocením komunikace jsme pomohli posílit vztah zákazníků i zaměstnanců ke značce

Přečíst případovku

Sérií workshopů jsme tým dovedli k produktu, za
který ochotně platili i do té doby pasivní příznivci


Přečíst případovku

Správným zarámováním problému jsme produktovému týmu ušetřili marnou práci

Přečíst případovku

Umíme bezpečně dovést k cíli, překážkám navzdory

  1. Rychle se zorientujeme, i když je vše vzhůru nohama
  2. Pro domněnky hledáme důkazy a přicházíme věcem na kloub
  3. Místo dlouhých debat raději jdeme a nápad vyzkoušíme v praxi
  4. Předáváme zkušenosti a vedeme ostatní k samostatnosti

Jakou dovednost sháníte vy? Umíme ji do vaší organizace dostat