Chceme budoucnost, ve které je udržitelnost součástí organizací

Naše vize odráží témata, která chceme aktivně řešit. A popisuje, jaký svět chceme svou prací pomáhat tvořit.

Organizace budoucnosti se při svém jednání
dívají okolo sebe

Uvědomují si svůj přínos i dopad na společnost

Váží si svých lidí a pečují o jejich spokojenost

Poradí si s budoucími změnami, protože se na ně připravují

Hledají partnerství napříč obory

Dokážou si vytyčit podstatu svého bytí opřenou o hodnoty

Podílí se na řešení planetárních problémů


Udržitelná a odpovědná organizace nepovažuje zisk za cíl, ale za prostředek, jak prospět společnosti v environmentálních, sociálních i ekonomických tématech.

Lídr v takové organizaci ví, že spolupráce a sdílení zdrojů je výhodnější, než bezhlavý konkurenční boj. Práce pro zaměstnance pak není jen zdroj obživy, ale zejména způsob seberealizace.

Pojďme hledat cesty k udržitelnosti společně

Kus naší vize umíme dostat i k vám. Ať jste ze soukromého, veřejného nebo neziskového
sektoru, spolu si položíme ty správné otázky.

1. Jak úspěšně podnikat s respektem k přírodě a společnosti

2. Jak můžeme rozvinout roli nevládních organizací v ČR?

3. Jak můžeme zpřístupnit služby veřejného sektoru?

Provedeme vás změnou účinně a s respektem

Projdeme s vámi neznámem, aby vaše organizace odpovídala světu kolem nás.

Aktivity a metody přizpůsobíme na míru problémů i vašim možnostem.

Užitečné výstupy máte na stole za 6 týdnů společné práce.