Představte si 25 let fungující organizaci. Vládne tu demokracie a hlas každého člověka má zásadní váhu. Přicházejí ale noví lidé s odvážnými ideály a vizemi, zároveň zůstává pevné jádro se svými dlouhodobými cíli a jasnými názory. Všechny hlasy je potřeba smysluplně propojit v jeden, který bude jednotným způsobem mluvit k veřejnosti a dokáže oslovit a zapojit do aktivit organizace ty správné lidi. S tím jsme Hnutí DUHA pomáhali.

Abychom jednotný hlas dokázali najít, potřebovali jsme slyšet názory všech členů Hnutí DUHA. Nechtěli jsme ale hned uspořádat velké setkání, kde budeme sledovat názorovou válku, po které odjede domů jen spousta poraněných. Na několika workshopech, které takto dopadly, jsme byli. Jejich slabinou bylo, že se téma předem neotevřelo. Proto, než jsme členy hnutí sezvali k hromadné diskuzi a tvorbě řešení, jsme nejprve dali každému z nich prostor, aby pověděl, co si myslí.

Vyzpovídali jsme všech 40 členů Hnutí DUHA

Vedli jsme 27 hloubkových rozhovorů a 3 focus groups. Mluvili jsme s každým členem hnutí. Ptali jsme se na jejich motivace, proč jsou členy. O co se starají a jestli je práce naplňuje. Co vnímají jako nejsilnější a nejslabší stránky organizace. Které její hodnoty cítí jako nejdůležitější. Jestli se profiluje správně. Jaký je ideální kampaník a dobrovolník. Chtěli jsme vědět, jaká organizace byla, je a jaká by měla být.

V průběhu rozhovorů jsme postupně odhalovali nová témata a otevírali další otázky. A slyšeli jsme spoustu názorů. Průběžně jsme je zaznamenávali, zpracovávali a vyhodnocovali.
Jak?

Rozhovory jsme zaznamenávali do myšlenkových map

Měly stejnou základní strukturu. Všechny názory jsme pak sdružovali do jedné mapy a sčítali ty shodné. Na konci výzkumů měla 790 položek!

Pokud to chcete zkusit taky, vězte, že to má své výhody i nevýhody.

Ale…

Jedna ze tří focus groupsRozhovory a focus groups nás dovedly ke skrytým problémům

Zjistili jsme, že pouhé ujasnění hodnot nepomůže

Díky rozhovorům a focus groups jsme…

Témata jsme otevřeli na třídenním workshopu

Na workshopu jsme hráli roli facilitátora. Nenašeptávali jsme řešení, ale vedli jsme členy hnutí, aby je našli sami. Nejprve jsme představili všechny vyřešené i nově otevřené otázky, abychom byli všichni na stejné lodi a hráli se stejnými kartami. Vedli jsme řízené diskuze, které vyústily v práci v týmech. Zaměřili jsme se na poslání, vize, ideje, profilaci a hodnoty organizace.

Týmová práce na prezentaciProč mobilizace patří k práci Hnutí DUHA? Řekli to nahlas a obhájili

A členové hnutí postupně…

Podobný postup může dobře fungovat u jakékoli demokraticky fungující organizace. Nezáleží na tom, jestli je zisková nebo nezisková. U autoritativně laděných společností správná cesta nemusí jít odspodu, ale klidně zeshora. Přijetí hodnot a idejí pak ale velmi závisí na dobrém podání a může vyžadovat více trpělivosti.
Členové hnutí pracují ve dvou týmechOdporují si odborné a aktivizační činnosti organizace? Týmy při workshopu zjistily, že se doplňují

Rozdělili jsme, CO, JAK, KDE, KDY a KOMU říkat

Na závěrečném workshopu jsme pomocí frameworku See – Think – Do – Care ukotvili, JAK nové členy a příznivce vtahovat.
O jakých hodnotách a názorech kdy mluvit.
Jaká řešení nabízet. Kdy, kde a komu.
Hnutí DUHA tak dostalo do rukou konkrétní vodítko a úkoly, jak dál postupovat.

Účastníci rozdělují hodnoty do fází See – Think – Do – Care Hnutí DUHA už ví, co o sobě chce říkat svým příznivcům i potenciálním členům

Jasně pojmenované hodnoty a nastavený styl komunikace by měl organizaci přivést nové příznivce i kolegy, kteří budou žít její vizí a prosazovat ji. Budeme sledovat a prověřovat, jestli se jejich cíle naplňují.

Prozatím víme, že…

Vratislav Vozník
Vratislav Vozník
Hnutí DUHA

Díky vaší práci a rozhovorům jsme identifikovali řadu příležitostí ke změně. Některé konkrétní praktické body už řešíme. Samotnou komunikační strategii Hnutí DUHA již upravujeme podle výstupů. Součástí dopracování je i bližší definování toho, co pod jednotlivými hodnotami vidíme a co pro nás znamenají. Hlavní jsou ale dvě věci: díky hodnotovým pracím jsme poměrně ambiciózně pojali připravovanou velkou komunikační kampaň na téma české divočiny a rozhodli jsme se mimo jiné pro naplánování kampaně s názvem Hnutí DUHA.